dilluns, 5 de desembre de 2022

Dia Internacional dels Voluntaris

5 de Desembre, Dia internacional dels Voluntaris 

El voluntariat pot exercir una funció crucial en la creació i la consolidació de relacions entre la població i l'Estat que, al seu torn, condueixin a una millora de la governança i fomentin el desenvolupament sostenible i la pau, mentre que s'ajudi a aixecar els fonaments per a unes societats igualitàries i inclusives. Els voluntaris i voluntàries han respost de diverses formes a l'anomenat en favor de col·laboracions entre la població i l'Estat per a la presa de decisions i l'acció, la qual cosa queda patent per les diferents i importants funcions que assumeixen en la governança deliberativa, la coproducció de serveis i la innovació social.  

Ara més que mai, les aliances són vitals en un context en el qual les comunitats i els països procuren construir un futur millor després de diverses crisis i aplanar el camí cap a un futur més igualitari i inclusiu en el qual ningú es quedi enrere.  

Les aliances entre els voluntaris, voluntàries i l'Estat constitueixen un mecanisme important per a atorgar al voluntariat un paper més crucial en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, i poden exercir una funció important a l'hora d'establir les bases d'un contracte social per al segle XXI que prengui com a punt de partida la inclusió, la igualtat i la sensibilitat a les necessitats de les comunitats. 

El voluntariat pot afavorir una cultura basada en la presa de decisions conjuntes, en contribuir a definir i prioritzar els 
desafiaments que els són més rellevants i en col·laborar amb les autoritats governamentals.  

El voluntariat pot modificar les relacions de poder asimètriques 

En cooperar amb autoritats estatals, els voluntaris i voluntàries disposen dels mitjans per a re-configurar el desequilibri de les dinàmiques de poder. 
El voluntariat obre múltiples vies per a la participació ciutadana, encara que continua sent desigual: els voluntaris i 
voluntàries tenen diferents causes per a fer voluntariat i empren un ventall de canals i enfocaments per a exercir-lo. 

El voluntariat basteix ponts 

Sovint, els voluntaris i voluntàries es troben en una posició única com a intermediaris de les relacions entre els proveïdors de serveis i els usuaris. 

Fer front a les barreres que enfronten els grups marginats durant el voluntariat: Les persones encarregades de formular polítiques poden adoptar polítiques que garanteixin l'accés i la inclusió, de manera que es faciliti la participació de voluntaris, voluntàries i grups marginats en els processos de presa de decisions. Les polítiques destinades a estimular aliances entre els voluntaris, voluntàries, el govern i altres entitats —com el sector privat— poden ser importants a l'hora de promoure tals aliances. 

Potenciar les aliances per mitjà del voluntariat 

 Quan es formulin polítiques en matèria de voluntariat, les persones encarregades d'aquesta tasca han d'aprofitar les xarxes de suport, els valors i les pràctiques de voluntariat que ja existeixen. Conscients de la importància de les aliances entre voluntaris, voluntàries, organitzacions de voluntariat i el pla governamental, Bangladesh està elaborant una política nacional de voluntariat juntament amb diverses parts interessades. L'objectiu és incorporar el voluntariat a les polítiques de desenvolupament del país i potenciar substancialment les institucions de govern local. 

Corregir les desigualtats de gènere en el voluntariat 

Les persones encarregades de formular polítiques poden aplicar mesures amb perspectiva de gènere que optimitzin la participació de les dones en el voluntariat (per exemple, vetllant perquè tinguin accés als processos de presa de decisions). 

 És fonamental saber quines són les traves persistents que les dones afronten en el camp del voluntariat. Una possible manera d'ajudar a salvar aquests obstacles és dur a terme estudis que avaluïn si els processos col·laboratius de presa de decisions reforcen o posen en dubte les normes de gènere, a més d'altres desigualtats de gènere en el context del voluntariat en diversos països i regions. 

Aprofitar els coneixements teòrics i pràctics i les vivències dels voluntaris i les voluntàries 

Les persones encarregades de formular polítiques han de reconèixer els coneixements especialitzats dels voluntaris i les voluntàries i implantar mesures que promoguin o generin un entorn propici perquè les seves aptituds s'aprofitin per complet. Les persones encarregades de formular polítiques també han de plantejar-se la possibilitat de secundar-se en el gran interès que desperten els diferents tipus de voluntariat més enllà del relacionat amb la prestació de serveis, com el voluntariat per a la innovació social i la participació cívica. 

Reconèixer la labor i les contribucions del voluntariat informal 

Les persones encarregades de formular polítiques han de plantejar-se la possibilitat de crear mecanismes de reconeixement del treball de voluntaris i voluntàries, que abasta des de l'apreciació de les seves opinions i la incorporació dels seus suggeriments en les decisions fins a altres aspectes com la protecció social de voluntaris i voluntàries en les comunitats marginades. A més, les persones encarregades de formular polítiques han de reconèixer les contribucions del voluntariat, incloent-hi diverses formes d'incentius com el reconeixement social amb la finalitat de satisfer el desig dels voluntaris i voluntàries que els hi estimi i necessiti. 
diumenge, 4 de desembre de 2022

Presentació "Batecs de l'Alberg"

Sentida i musical presentació del Llibre “Batecs de l’Alberg”, editat per la Fundació Trobada

Ahir dissabte dia 3 de desembre, amb motiu de la commemoració dels 30 anys de la constitució de la Fundació Trobada per part de la família Garcia-Prohens, es va presentar el llibre “Batecs de l’Alberg”.

L’acte va tenir lloc a la sala d’actes de l’Associació Cultural s’Agrícola i va comptar amb la presència, entre altres personalitats, del Batle de Manacor D. Miquel Oliver.

La presentació va constar de tres parts: a la primera va prendre la paraula la Directora de l’Alberg Noèlia Hernández Garcia, que va parlar de la problemàtica de les persones sense sostre i la estigmatització que pateixen.

La segona part va ser un petit concert de piano que va oferir el Fundador de l’Alberg, coordinador i redactor del llibre José Leoncio Garcia Mallada, juntament amb Noèlia Hernández, Rafael Sansó i Aina Maria Llull, que va interpretar diverses obres de pròpia composició.

El Sr Garcia intervingué a continuació donant unes pinzellades del contingut del llibre que fa referència als precaris començaments de l’Alberg funcionant amb voluntaris i objectors de consciència, la remodelació de l’edifici de l’any 2009 i la definitiva professionalització del servei mitjançant el contracte amb el Consell de Mallorca de l’any 2013, millorat al l'any 2017.

Va finalitzar la seva intervenció amb la lectura de l'epíleg del llibre referit a l’estat actual de provisionalitat de la relació amb les Administracions Públiques ja que el contracte del Consell va finalitzar el mes d’abril de 2021 i s’està funcionant amb pròrrogues mensuals, ja que les dues convocatòries publicades del concurs pel servei d’Alberg de la Part Forana han estat desertes.

Finalment va prendre la paraula el Sr. Batle Miquel Oliver, contestant a la interpel·lació del Sr. Garcia sobre la possibilitat de municipalització del servei manifestant el seu recolzament a l’Alberg i que davant les dificultats que es puguin presentar, estaria disposat a seure i parlant-ne.

Dins aquestes dates de Nadal, va ser molt oportú el tancament de l’acte amb la interpretació un villancet original del pianista, obra de la seva joventut. 


 divendres, 2 de desembre de 2022

Moviment Alberg de Manacor 2022 (11)

Dues altes per reingrés i una baixa ha estat el moviment de l’Alberg de Manacor el mes de novembre passat

No mes dues persones han pogut ser admeses a l’Alberg de Manacor aquest mes de Novembre passat i han estat per readmissió perquè no n’hi ha hagut admissions per nou ingrés.    

Al mateix temps hi hagut una persona de baixa al centre.  

La mitjana de pernoctes diàries ha estat de 20 amb un total mensual de 613 persones que han romàs a l’Alberg. 

 Al menjador s’han distribuït un total de 750 racions de berenar, dinar i sopar.  

La llista d’espera per ingressar a l’Alberg a data de 31 d’octubre ha estat de 29, una xifra que desgraciadament no minva des de fa molts de mesos.  

L’Alberg de Manacor és un servei de la Fundació Trobada amb el finançament del Consell de Mallorca. 


 


dilluns, 28 de novembre de 2022

30è Aniversari Fundació Trobada

 Dissabte dia 3 de desembre a les 19 hores es presenta a la Sala d’Actes de s’Agrícola el llibre “Batecs de l’Alberg”, commemoratiu del 30è Aniversari de la Fundació Trobada

El proper dissabte dia 3 de desembre es presentarà el llibre “Batecs de l’Alberg” commemoratiu del 30è Aniversari de la constitució de la Fundació Trobada.  

La Fundació Trobada és titular de l’Alberg de persones sense sostre per a la Part Forana de Mallorca. 

El llibre descriu l’itinerari de l’Alberg, situat al Passeig Ferrocarril, 18, cantonada carrer Velázquez, 11 de Manacor, des dels seus començaments a l’any 1992, de forma precària fins al model professional des nostres dies.  

Consta de 9 capítols, 256 pàgines i 150 il·lustracions que conten amb senzillesa i de forma amena com es va anar creant un estructura de servei per les persones que manquen generalment de família, feina i sostre. 

Menció especial mereix el capítol titulat “Secrets d’una mirada”, que son mini-biografies dels usuaris que de forma anònima han volgut contar les dificultats, fracassos, incomprensions i travelades que han patit en la seva vida per les quals s’han obligats a demanar aquest servei. 

La presentació del llibre tindrà lloc a la Sala d’Actes de s’Agrícola, Plaça Sa Bassa, 4, Manacor a les 19 hores i intervindran Noèlia Hernández Garcia, Directora de la Fundació Trobada i José Leoncio García Mallada, Coordinador de l’edició del llibre, el qual interpretarà diverses obres al piano.  

El Patronat de la Fundació Trobada convida a l’acte al públic en general i de forma especial als professionals, benefactors, voluntaris i simpatitzants als quals agraïm anticipadament la seva assistència.