dimarts, 27 d’octubre de 2015

Alcoholisme i Exclusió Social

El risc d'exclusió social per alcoholisme és una de les constants que ens trobam a l'alberg per a persones sense sostre de Manacor.

El consum de begudes alcohòliques causa múltiples problemes, que la nostra societat no està sabent resoldre. Un exemple clar ho tenim en l'acostament a l'alcohol dels nostres joves i adolescents cada vegada més alarmant i nombrós, malgrat totes les prohibicions legals. Caldria canviar de model en tractar aquest assumpte, ja que el consum d'alcohol no va a desaparèixer, hauríem  d'elaborar i fer una “pedagogia del beure”. I si aconseguíssim que la societat fos tolerant amb l'ús raonable, festiu i convivencial de l'alcohol, però fos més severa amb els consums abusius, que posen en risc la convivència, la seguretat i la dignitat de les persones. El tema de la beguda sol enfocar-se des d'un punt de vista sanitari, però també és necessari  enfocar-ho des d'una perspectiva ètica.

La malaltia anomenada alcoholisme és un procés patològic que queda definit pel conjunt de lesions orgàniques i trastorns psíquics originats pel consum repetit i continuat de begudes alcohòliques provocant això una dependència d'elles. 
L'alcohol causa grans problemes de salut en l'organisme del qui ho consumeix, especialment en l'estómac, el fetge, el cor i el sistema nerviós central. Totes aquestes conseqüències  poden portar a l'individu fins a la mort. 
La major part de les persones comencen la ingesta de begudes alcohòlica a edats molt primerenques i ho fan per una gran diversitat de raons, però hem de saber que quan ja s'és alcohòlic no hi ha raons per seguir prenent, sinó excuses. 
La família, els amics i els problemes que les persones tenen són factors que determinen la conducta que té els individus pel que fa a l'alcohol. 
L'alcoholisme afecta la societat d'una forma considerable. Encara que les famílies dels alcohòlics són les més afectades, un alcohòlic podria afectar a qualsevol perquè per exemple un gat al volant pot lesionar i fins a matar a persones que tal vegada mai ho han vist en la seva vida.

Hem de deixar de fer-nos els ulls grossos i enfrontar l'alcoholisme no com qualque cosa normal i acceptable per a la nostra societat, sinó com el que és: una malaltia crònica que deixa cada any milers de morts i lesionats, milers de famílies destruïdes o en procés de ser-ho, molt de dolor, plors i pèrdues econòmiques, per a tota la societat. Gairebé tothom ha començant prenent begudes alcohòliques de forma “normal” i de manera acceptable per la societat.
L'alcoholisme és una de les addiccions més freqüents. És habitual que es vinculi amb un vici i es vegi a la persona alcohòlica com l'única responsable i causant de la seva situació. Malgrat això, l'alcoholisme és una malaltia que afecta gran part de la població, encara que en molts casos no es nota fins a les seves últimes conseqüències. 
En l'àmbit laboral la capacitat de treball es ressent progressivament, sent freqüents els retards, els accidents i les baixes laborals, podent perdre el seu lloc. Com a conseqüència de desatendre els assumptes laborals, pot portar també a una pèrdua del nivell social, i fins i tot a la mendicitat en casos extrems. Tot això pot ocasionar actituds de rebuig i pèrdua de relacions i amistats, sent freqüent que el malalt alcohòlic acabi aïllat. 
Les relacions familiars sofreixen deterioracions, en alguns casos es trenquen per complet. Els retrets, la gelosia, les discussions, les agressions, formen part de la vida quotidiana i no és estrany que acabin en separacions matrimonials i dispersió de la família. 
No cal dir que l'ideal per a la vida en societat és estar integrat a la zona d'inclusió, que es caracteritza per l'estabilitat, tant en l'àmbit laboral, com relacional, però a més ens proporciona sentit vital i un lloc o estatus en la societat de la qual formem part, i també per què no destacar que existeix gràcies que l'individu forma part d'ella. Per la seva banda, la zona de vulnerabilitat es caracteritza per la precarietat que sofreix l'individu en les dues dimensions fonamentals de la integració social ja anomenades i les xarxes de suport. Aquesta zona està situada en una posició estratègica, en la mesura que és on es produeix el debilitament del benestar social i la transmissió cap a l'exclusió. Finalment aquelles persones que estan excloses del món laboral i a més les manca les relacions socials, estant en situació d'aïllament social, pertanyen a la zona d'exclusió social. 
El risc d'exclusió social per alcoholisme és una de les constants que ens trobam a l'alberg per a persones sense sostre de Manacor, del qual és titular l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), gestionat per la Fundació Trobada i que pertany a la xarxa d'Inserció Social del Consell de Mallorca. Essent la nostra feina la d'acollir, ajudar i fer de pont entre els dispositius assistencials i els propis afectats.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada