divendres, 10 de juny de 2016

Jornada al Parlament Balear

La Fundació Trobada participa a les Jornades Tècniques sobre subvencions de les Administracions Públiques 

La Coordinadora de l'Alberg de Manacor Maria Aguadero i el vocal del patronat de la Fundació Trobada i Asesor Jurìdic José L. García han participat avui d'una Jornada Tècnica al Parlament de les Illes Balears.

L’objectiu d’aquesta jornada ha estat poder exposar les dificultats que es troben les entitats davant les diferents convocatòries de subvencions, tractar d’arribar a solucions consensuades amb experts i tècnics de les administracions i disposar d’un marc que pugui ser la base per formular una Proposició no de llei a la Comissió d’Assumptes Socials del Parlament de les Illes Balears.

S’han formulat cinc demandes o propostes de millora:

I. Que les convocatòries de subvencions surtin i es concedeixin abans que comenci el període de la seva implementació.
II. Que es paguin les subvencions amb una bestreta mínima inicial del 80% a l’inici del projecte sense necessitat d’aval. I el 20% restant abans de finalitzar l’activitat.
III. Que, especialment en programes i serveis que ja han demostrat la seva necessitat i resultats, es cobreixi el 100% de l’import. I que, en qualsevol cas, es redactin els criteris de valoració de tal forma que sigui possible la reformulació sense penalització si no es concedeix el total sol·licitat.
IV. Que es redacti, amb caràcter d’urgència i amb intervenció directa de les entitats socials, una instrucció del Govern de les Illes Balears que tingui en compte els marges de flexibilitat que la llei actual permet i que serveixi com a manual general de justificació de subvencions d’acció social i, en general, de projectes dirigits a col·lectius vulnerables.
V. Que a l’hora de redactar plans estratègics de subvencions i definir programes es realitzin amb la participació de les organitzacions socials reconegudes, per tal que els continguts de les normes que regeixen les subvencions tinguin en compte les especials característiques dels col·lectius vulnerables.Cap comentari:

Publica un comentari