divendres, 29 de maig de 2020

Subvenció

La Fundació Trobada ha rebut ajuda de l'Obra Social La Caixa per a l'actual situació de l'Alberg de Manacor  

La situació actual, provocada pel COVID-19, ha generat noves necessitats al servei d’alberg per a persones sense sostre. I, per tant, el servei ha hagut d’adaptar-s’hi, fet que ha provocat canvis molt significatius a varis nivells.

Per millorar la situació d’amuntegament i, a la vegada, de convivència, s’ha habilitat un nou espai, aspecte que ha provocat la duplicació d’esforços (materials, personals i econòmics). L’obertura d’aquest nou espai no només té l’objectiu de respectar el protocol sanitari i millorar la convivència, sinó que es pensa que, amb això, es cuida la dignitat de les persones sense sostre. Això ha suposat un canvi a l’entitat a nivell general i, com pot ser evident, el camp econòmic s’ha vist afectat.

Com entitat, ens trobem davant la necessitat d’oferir acollida a persones en rics i/o exclusió social. Les necessitats específiques sobre les que es pretén actuar són:
  • Disposar de medicació d’ús diari pels usuaris confinats sense cap ingrés econòmic.
  • Disposar de material farmacèutic, com termòmetre i mascaretes, per donar resposta al protocol d’actuació del centre davant aquesta situació.
  • Disposar de material farmacèutic per a que els dos habitatges puguin continuar les rutines de control. ·
  • Disposar de material higiènic i desinfectant suficient per donar resposta a l’ús elevat per mantenir els centres a un nivell òptim de desinfecció durant la pandèmia.
L’Obra Social La Caixa ha col·laborat i ha donat una mà a les entitats socials amb menys recursos oferint una subvenció per poder fer front a aquesta situació i, així, poder continuar amb el servei sense que es vegi perjudicada la qualitat d’aquest. La Fundació Trobada se n’ha pogut beneficiar a través de la presentació del projecte «Dignitat Solidària» amb l’objectiu de cobrir les necessitats actuals.

Ens agradaria agrair i reconèixer la seva ajuda, el seu compromís social i la gran solidaritat amb les persones que es troben en risc o exclusió social, les quals solen ser invisibles per la societat. En un moment així, rebre acompanyament i ajuda fa que la nostra tasca continuï el seu camí: dignificar les persones sense sostre.

Gràcies!

Cap comentari:

Publica un comentari