dijous, 16 de juliol de 2015

Memòria IMAS (Institut Mallorquí d'Afers Socials) 2014

FundacióTrobada inclosa a la xarxa d'Inclusió Social a la Memòria 2014 de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS).

La Memòria de l'IMAS de 2014 a la página 94 descriu el servei d'acollida de l'alberg de Manacor, com a part integrant de la xarxa d'ìnclusió social del Consell de Mallorca. Diu literalment així:


"ALBERG DE MANACOR FUNDACIÓ TROBADA

La xarxa es dota d'aquest programa ja que es confirma que de cada vegada ens trobam amb més gent que, sense ser encara dins processos greus d'exclusió social per la pèrdua de la feina i de l'habitatge, queden desemparades i sense sostre.

 Si a aquest fet hi afegim que des del municipi de Palma només s'atenen les persones empadronades en el municipi, l'IMAS es veu en la necessitat de dotar-se d'un servei que pugui atendre les persones en risc d'exclusió social de la part forana de Mallorca.

El programa no pretén res més que ser un alberg d'acollida per a persones en situació de risc d'exclusió per a donar cobertura a la part forana mallorquina. 
Està obert tots els dies de l'any i els seu horari és a partir de les 18 hores fins a les 9 del matí següent, amb un total de 25 places.

Dependència orgànica: Àrea d’Inclusió Social
Gestió: indirecta, amb la Fundació Trobada
Destinataris: persones en risc d'exclusió social, majors d'edat, sense sostre.
Objectius
Atendre les necessitats bàsiques de les persones allotjades
Elaborar i aplicar el Pla Individual d'Intervenció de cada persona acollida.

Realitzar processos de suport a la inserció sociolaboral."

Memòria IMAS 2014

Seu de l'Institut d'Afers Socials del Consell de MallorcaCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada