dijous, 13 d’abril de 2017

Adjudicació del contracte d'alberg

El contracte del servei d'Alberg a la Part Forana de Mallorca adjudicat a la Fundació Trobada.

D'acord amb els resultats de la licitació publicada al BOIB núm. 159 de 20 de desembre passat, mitjançant procediment obert, L'Institut Mallorquí d'Afers Social (IMAS) ha adjudicat a la Fundació Trobada el servei d'alberg persones en risc o en situació d'exclusió social de la Part Forana de Mallorca.

El servei consistirà en un servei de ALBERG i un servei d'allotjament o alberg. Dins del primer s'haurà de cobrir les necessitats bàsiques, atendre les necessitats de les persones usuàries i realitzar activitats pels usuaris del ALBERG.

L'Alberg atendrà el màxim de 25 persones i serà bàsicament d'allotjament. L'horari serà complet, és a dir, 24 hores tots els dies de l'any.

Qualsevol demanda realizada directament tindrà entrada al servei, si els tècnis valoren la seva idoneitat. Les demandes de derivació per part d'un professional haurà de passar prèviament per el'Equip de Valoració de la Xarxa d'Inclusió Social de l'IMAS, a la qual pertany la Fundació Trobada.

El contracte té una durada de dos (2) anys, prorrogable per dos (2) anys més amb les mateixes condicions incials, en dues pròrrogues d'un any de durada cada una. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada