diumenge, 5 de juny del 2022

Moviment Alberg de Manacor 2022 (5)

Escàs moviment d'usuaris a l'Alberg de Manacor, que roman complet des de fa mesos

No més una persona ha pogut ingressar a l’Alberg aquest mes de maig passat: un home extracomunitari. L'escàs moviment d’entrades i sortides no ha permès altres acollides, a pesar de la llarga llista d’espera, ja crònica, que arriba a les 20 persones, tal com ja s’ha publicat a altres articles. 

Al mateix temps hi ha hagut dues baixes del centre i una persona hospitalitzada a la qual se reserva la plaça.  

Les pernoctes diàries han estat 21 i el total mensual ha arribat a les 646. 

En quant al menjador s’han distribuït 792 racions de berenar, dinar i sopar aquest mes de maig passat. 

L’alberg de Manacor és un servei del Consell de Mallorca per a la Part Forana que presta la Fundació Trobada de Manacor. 
dijous, 2 de juny del 2022

Subvencions

Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença, atorga una subvenció a l'Alberg de Manacor per a la renovació d'electrodomèstics 

La Fundació Trobada, titular de l’Alberg de Manacor, ha rebut una subvenció, com ho ha fet altres anys, de Colonya, la mallorquina Caixa d’Estalvis de Pollença.  

Aquesta vegada ha anat destinada a la renovació d’alguns electrodomèstics que havien patit un evident grau de deteriorament.  

Així s’ha pogut comprar una rentadora. Es fàcil endevinar el desgast que pateix una màquina que, en comparació a un domicili particular,  ha de rentar la roba dels 25 usuaris que actualment romanen a l’Alberg. 

Igualment ha succeït amb la assecadora, aparell tan necessària con l’anterior. S’ha pogut substituir la vella, pràcticament inservible, per una nova. 

Finalment s’ha comprat una nou aparell de Televisió, perquè els hostes de l’Alberg puguin gaudir d’espais d’informació, de cultura i d’oci. 

Un agraïment sincer per part de la Fundació Trobada a la direcció i demés responsables de Colonya, la Caixa d’Estalvis de Pollença, per la seva generositat i sensibilitat cap els més desfavorits. 

L'Alberg de Manacor forma part de la xarxa d'inclusió social del Consell de Mallorca.