dimarts, 29 de març del 2022

Assemblees Alberg de Manacor

LES ASSEMBLEES: els espais que donen veu a les persones usuàries de l'Alberg

Tot i que no estem molt segurs de què significa exactament “tornar a la normalitat” o “la nova normalitat” enmig de tota aquesta situació pandèmica, ens alegrem poder dir que la Fundació ha decidit anar recuperant els espais que considerem que són saludables i beneficiosos per totes les persones que formem part de l’alberg. 

Un dels espais que més valoren els professionals, i també les persones usuàries, és l’assemblea mensual. 

Fa unes setmanes que a l’alberg ens tornem a retrobar per compartir aquells temes que tenen a veure amb la convivència, amb les necessitats del grup, amb la comunicació, etc.  Encara que aprofitem aquest temps per fer comunicacions importants per part de l’entitat, l’assemblea mensual també té l’objectiu de donar veu a cada una de les persones usuàries del servei. 

Alguns exemples dels temes tractats són la revisió del reglament intern, recordar els horaris i les tasques personals, repàs dels menús especials, etc. En la darrera trobada, els usuaris també han manifestat la necessitat d’aconseguir un televisor, aparell que la Fundació està gestionant a través d’una subvenció; un passamans per a l’escala de l’entrada que també s’està preparant, ambientadors per a les habitacions, entre d’altres coses. 

En les assembles sempre surten temes complicats a tractar perquè, si la convivència entre els nuclis familiars sovint és complexa, ho és més encara entre vint-i-cinc persones que possiblement no tenen cap tipus de vincle. Tot i així, seria injust no esmenar les bones paraules que tenen les persones usuàries d’agraïment, d’empatia, i de suport entre elles. 

També vàrem crear una bústia on poder deixar missatges anònims, ja que som conscients que algunes persones se poden sentir incòmodes o alguns temes poden generar més conflicte a l’hora d’exposar-los en públic en el grup. Les 
aportacions de la bústia es llegeixen en l’assemblea o en tallers de convivència. 

Sovint hi ha demandes, però també hi ha missatges divertits, bromes, fins i tot idees que ens aporten i que són molt fructíferes pel centre. 

Aquests espais són màgics per a nosaltres. Difícilment no sortim emocionats d’una assemblea ja que, tot i que pot haver moments de tensió, sempre hi ha algú que ens roba una rialla que es contagia a la resta del grup.  

Això ens recorda que, tot i no tenir un vincle de sang ni d’amistat, tot i que les problemàtiques personals poden ser molt diverses i distants, el que ens uneix i ens reuneix a nosaltres en les assembles és la mateixa invisibilitat de no tenir un sostre on romandre aquesta nit. Pot ser no venen d’Ucraïna, però també tenen en comú que ja no poden perdre res més. Ens uneix el mateix vertigen.  


dijous, 24 de març del 2022

Memòria Alberg de Manacor 2021

53 persones foren ateses a l'Alberg de Manacor el passat any de 2021

Ha sortit la Memòria que anunciàvem dies passats on es recullen les dades corresponents a l’any 2021 de l’Alberg de Manacor, com ampliació de la Memòria General de la Fundació Trobada ja presentada. 

El nombre d’usuaris atesos ha estat de 53 persones, que suposa un usuari més que l’any anterior. 

Per sexes hi hagut un 16,75% de dones i un 83,02 d’homes, el suposa una diferència en relació a l’any anterior que va ser d’un 25% i un 75% respectivament. 

Per edats, entre 30 i 59 anys d’ambdós sexes suposa una majoria del 62,27%, mentre de 18 a 29 anys han estat un 22,64% i els majors de 60 anys un 15,09%. 

Per nacionalitats dels 53 atesos, 24 han estat espanyols, 13 marroquins, 9 americans, 4 europeus i 3 africans. Dels espanyols procedien 11 de les Illes Balears, 4 d’Andalusia, 3 d'Extremadura i 2 de Catalunya; de Múrcia i de Castella i Lleó 1 de cada Comunitat Autònoma. 

Per ocupació, una majoria del 50,94% són aturats, que havien treballat o en cerca del primer treball; un 28,30% son actius potencials, un 13,21 treballen i la resta són jubilats o pensionistes no contributius i incapacitats. 

En relació a la seva activitat o professió, un 43,39% procedeixen de l’agricultura, ramaderia i pesca; un 30,19 de la construcció, un 16,98 de l'Hosteleria i la resta es reparteix entre activitats administratives, comerç i altres serveis. 

L’estat civil dels usuaris és majoritàriament fadrí/a amb un 62,26%, un 18,86% de separats i divorciats. La resta, casats i vídues un altre 18,86%. 

Pel que respecta a l’estada, els de curta durada (menys de 60 dies) han estat 16 usuaris amb un mitjana de permanència de 31 dies i els de llarga durada (més de 60 dies) han estat 37 usuaris amb una mitjana de permanència de 230 dies. 

En quant al nombre de pernoctes mensuals durant l’any 2021 ha oscil·lat entre 600 el mes de Juliol, el que suposa de mitjana  una vintena de pernoctes diàries i 719 el mes de desembre, el suposa 23,60 de mitjana diària. 

Les dades ara presentades són semblants a les de l’any anterior de 2020, pel que afecta al perfil del necessitat del servei. No més es pot fer notar la poca rotació d’usuaris, provocada per la cronificació de les estades de llarga duració de 37 usuaris amb la mitjana de 230 dies, es a dir, més de 7 mesos i mig.  

L’Alberg de Manacor és un servei del Consell de Mallorca per a la Part Forana que presta la Fundació Trobada.

Tot el document ho podeu trobar si cliqueu aquí


 

 dimarts, 22 de març del 2022

Memòria General 2021

Publicada la Memòria General de la Fundació Trobada de Manacor corresponent a l'any 2021

Ha estat publicada la Memòria de la Fundació Trobada corresponent a l'any 2021. Es publiquen dos documents: la Memòria General de la entitat i un altre específic dedicat exclusivament a l’Alberg de persones sense sostre, que es l’objectiu prioritari de la Fundació.

La Memòria General descriu les activitats desenvolupades a la Sala d’Art i Cultura destinada  a fer exposicions de pintura, escultura, ceràmica i arts manuals de reconeguts artistes de tots els indrets, però també per donar oportunitats als nous valors que comencen. 

 Així el mes de març de 2021 es va fer una exposició de quadres de distints pintors sobre l’obra “Viatges Estel·lars” representada per “Estela Teatre”, amb la participació d’un grups d’usuaris i voluntaris de l’Associació “Estel de Llevant”. 

Una altra activitat exposada a la Memòria és la Cooperació Internacional a Paraguai. Es tracta d’un programa de beques per facilitar als joves de la població uruguaiana "San Roque González de Santa Cruz" poder accedir a l’educació superior o formació professional. 

La solidaritat de la Fundació Trobada uneix dos continents (Manacor a Europa i San Roque a Amèrica) separats de 10.000 km. L’educació és un bé aquí i una necessitat d’allà. Es poden subscriure beques per nins i per a joves des de 10 euros mensuals. 

Enguany, les beques de Paraguai, han ajudat a 14 becats amb una quantia total de 5.841,88 Euros amb suposa una mitjana de 417,27 euros. Aquestes beques s’han complementat amb el rebut des de l’ONG del frares dominics “Seves Amazòniques”. S’ha augmentat la suma de l’oferta mensualment perquè, a part dels problemes de la pandèmia i els econòmics que tenien els joves, el cost de les despeses també ha augmentat. 

La Fundació Trobada també disposa d’aquest medi de comunicació, un bloc digital que publica periòdicament notícies, activitats i opinions relatives al funcionament de l’entitat. La Memòria també es fa ressò amb el nom de “Reflexions i vivències publicades al bloc” al punt num. 4 que està a la pàgina 10. 

Però l’objectiu prioritari de la Fundació Trobada és l’Alberg de persones sense sostre. Tant és així que es redacta la seva Memòria en un document distint amb el nom de “Servei d’Acollida amb Alberg de suport a la xarxa d’Inserció Social de Mallorca, per a persones en situació d’exclusió social a la Part Forana de Mallorca (Manacor)” i,  que, per la seva importància i extensió, ho publicarem a un altre article d’aquest bloc. 

Si es vol llegir íntegra la Memòria General es pot clicar aquí 

 

 

dimecres, 2 de març del 2022

Moviment Alberg de Manacor 2022 (2)

Baixa sensiblement la llista d'espera de l'Alberg de Manacor

Set persones han trobat plaça a l'alberg de Manacor aquest mes de febrer passat, de les quals sis han estat per nou ingrés i una per reingrés.

 

Els sis nou ingressats han estat cinc homes i una dona, tres espanyols i tres estrangers extra-comunitaris.

 

Això ha estat debut a que al mateix temps hi han causat baixa set places del centre que han estat ocupades immediatament. 


La mitjana diària de pernoctes ha estat de 21 persones amb un total mensual de 600. 


Al menjador s'ha servit 700 racions de berenar, dinar i sopar durant el mateix període de temps. 


La llista d’espera baixa de forma considerable fins a les 6 persones, el que suposa una reducció de 9 persones, es a dir, un 60% damunt la xifra del mes anterior.

 

L’alberg de Manacor és un servei per a la Part Forana que presta el Consell de Mallorca mitjançant la Fundació Trobada.