dijous, 26 de maig del 2022

Llista d'espera

Fa mal la persistent i endèmica llista d'espera de l'Alberg de Manacor

A dia d’avui son 21 persones les que tenen sol·licitada plaça per ingressar a l’Alberg de Manacor. Fa mal la xifra. La xifra no, fa mal la impotència de no poder atendre a persones que es troben en situacions d’extrema necessitat i en risc d'exclusió social. 

De les 21 persones, 17 son homes i 4 dones, de totes les edats: 6 entre 20 i 30 anys; 2 entre 30 i 40; 6 de 40 a 50 i 6 persones majors de 50 anys, aquests amb evidents dificultats per a trobar feina. 

En quant a les nacionalitats de procedència hi ha 9 espanyols, 9 marroquins i 3 Europeus. Dos d’ells estan en llista des del mes de gener, 6 s’inscrigueren els mes de març, altres 6 el mes d’abril i son 7 els inscrits aquest mes de maig. 

Respecte als seus documents d’identificació, 4 tenen passaport (algú ja caducat), NIE 5, DNI 7, 2 estan en situació irregular, 1 amb Targeta Verda i 2 que no consta cap document. 

La meitat dels sol·licitants manifesten no tenir lloc per dormir, en concret son 11 els que dormen al carrer; n’hi ha 5 que ho fan a casa d’amics i/o familiars; 2 estan provisionalment a pisos socials de l'Administració i 2 es consideren Okupas. 

La majoria, 18, no rep cap prestació econòmica i n’hi ha 3 que en reben, però que resulta tan escassa que no permet viure de forma independent i autònoma, sobre tot pel que afecta al preu actual del lloguer de l’habitatge. 

18 sol·licitants dels 21 manifesten no tenir cap feina, i la resta amb una situació provisional de precarietat laboral manifesta. 

La majoria gaudeixen de bona salut mental i física i només 3 declaren tenir qualque problema, però de escassa entitat.

Què passa? Quines són les causes, les situacions, els motius que empenyen a aquestes persones a trobar-se sense família que les aculli, sense recer i sense feina que les doni el suport necessari per l’autosuficiència. 

S’escolten explicacions fàcils, solucions peregrines, acusacions personals crues i injustificades, responsabilitats públiques a balquena, però sempre tot va dirigit a tercers, com si les causes no naixessin d’una societat de la qual no més formen part els altres i no tots.  

Com si tot s'hagués de solucionar mitjançant institucions més o menys professionalitzades, per organismes o serveis públics. 

I l’empresa privada, no més existeix pel benefici? I la responsabilitat personal o individual? No n’hi ha?. On és el granet d’arena que cadascun de nosaltres pot aportar per posar remei a aquesta situació? 

Es demana que podria fer jo per aquest home/dona que es al carrer? On es aquella frase que diu: “si has de menester res”? O no més l’hem de dir als qui ens poden tornar el favor? 

On és l’humanisme, la humanitat, el bon cor, l’ajuda mútua, la compassió en sentit literal “patir amb”?; la reflexió de que un dia et pot passar a tu?. No t’agradaria t’ajudessin?  

La llista d’espera de l’Alberg fa mal. A tu, no? 

L’Alberg de Manacor presta el servei d’acollida per a la Part Forana del que és titular el Consell de Mallorca.    


 

dissabte, 21 de maig del 2022

Donatius

Anònims donatius han fet possible necessàries reparacions a l'Alberg de Manacor 

Si be l’edifici de l’alberg de Manacor fou construït fa més de cinquanta anys, cal recordar que l’any 2009 fou sotmès a una important remodelació que a més reforçar la estructura i la consolidació de tot l’edifici, va incloure la pujada d’una segona planta amb habitacions separades per homes i dones. 

El temps i l’ús pels usuaris, que actualment son 25, de forma diària i continuada de les instal·lacions han ocasionat un deterior que ha fet necessària la substitució d’algunes d’elles. 

Així el sistema sanitari s’ha hagut de renovar instal·lant un descalcificador resina compact i substituir el termo-sifònic, així com la instal·lació per substitució de les plaques solars.  

Però la reforma més important correspon a la terrassa superior coberta per grava sobre una tela asfàltica que acumulava aigua sense sortida que obstruïa les canonades i ocasionava humitat a les plantes inferiors. També es netejaren els conductes. 

La tasca del mestre d’obres ha consistir en eliminar la grava i la tela asfàltica i substituir-ho per rajoles perquè l’aigua de pluja no s'acumulés i fluís sense dificultat. 

Alguna paret presentava petits cruis que també han estat reparats. 

El muntant de totes aquestes feines ha pujat a més de 13.000 euros i ha estat finançat gràcies a la generosa donació de dues empreses de Manacor que s’estimen més romandre en l’anonimat. 

Les més expressives gràcies als professionals picapedrers i fontaners que han fet la feina i a les empreses benefactores.


dissabte, 7 de maig del 2022

30è Aniversari (2)

 La Fundació Trobada celebra el 30è Aniversari amb la provisionalitat, inseguretat, angoixa i preocupació davant la finalització del contracte amb el Consell de Mallorca

Aquesta setmana la revista “Cent per Cent”  de Manacor publica una entrevista amb la Directora de la Fundació Trobada Noelia Hernández amb motiu de l’acompliment del 30è Aniversari de la seva fundació. 

Un dels punts que destaca l’entrevistada és la delicada situació actual en que es troba la Fundació per quant “el mes de març del 2021 va acabar el contracte que teníem el Consell de Mallorca. El mes de novembre passat es va convocar un nou concurs, on es varen presentar una altre gran empresa i nosaltres, que es va declarar desert”. 

Investigades les causes per les quals es va declarar desert el concurs, s'ha comprovat curiosament que la Fundació va obtenir 50 punts i l’altre empresa 0, però una redacció clarament equívoca d’un paràgraf de les bases va provocar un error material fixant una xifra improcedent per part de la Fundació que va obligar a l’Administració a declarar desert el concurs, per donar una nova oportunitat als concursants i evitar així un allau de recursos. 

Segueix dient Noelia que “seguim amb l’alberg en marxa perquè l’actual contracte està prorrogat i podem presentar factures a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per així poder mantenir el servei i l’Alberg en funcionament”. 

La història de la Fundació, que figura a les més 500 notícies que hem publicat a aquest bloc durant els darrers 8 anys i que poden esser consultades, ha passat per moments molts difícils, de situacions precàries, oblit patent de les Administracions i amb recursos econòmics escassos o insuficients, però sempre ha tingut més força el desig de servei al més desvalguts que les situacions adverses. 

Durant el primers vint anys l’alberg es va mantenir d’almoines i de la bona voluntat de benefactors que anaven tapant els forats necessaris perquè els més febles de la societat poguessin tenir al menys un sostre i un plat de menjar damunt la taula, perquè lo important era que la part forana de Mallorca tingués un lloc d’acollida nocturna per damunt qualsevol altre circumstància.  

A partir de l’any 2013 El Consell de Mallorca, conscient i gràcies a la insistència, va crear el servei d’acolliment per a tota la Part Forana de Mallorca i ha convocat concursos per accedir-hi, però amb una dotació econòmica tant ajustada i poc atractiva que la Fundació Trobada ha estat l'única aspirant i forçosament era l’adjudicatària per manca de pretendents. 

Així i tot la Fundació Trobada va continuar treballant amb moltes estretors amb la mateixa diligència de sempre oferint serveis d'assessorament i altres que milloraven substancialment el servei. 

Conscient d’aquesta precarietat, l’Administració a aquest darrer concurs va dotar econòmicament d’una partida econòmica que gaire bé quadruplicava l’anterior, encara que  les exigències als concursants eren també molt més rigoroses. 

I ara, sí, ara compareixen empreses dispostes a prestar el servei, ara que la rendibilitat econòmica esta assegurada. On eren aquestes empreses als anteriors concursos i durant els 30 anys que vigència de l’Alberg de Manacor?  

Els patrons de la Fundació manifesten la seva inquietud perquè -manifesta la Directora- “aquest servei es podria traslladar a un altre municipi, ja que s’ofereix a tota la Part Forana de Mallorca i no es determina que hagi d’esser a Manacor i això podria generar situacions complicades a alguns dels usuaris perquè els que han fet una mínima xarxa aquí no se’n voldran anar”.  

El Patronat baralla opcions dins l’ample ventall d’objectius de la Fundació en cas de perdre el concurs. És evident que després d’un any de provisionalitat de contracte i el risc que genera el nou concurs han creat incertesa i inseguretat de futur, angoixa, malestar i preocupació, que viuen patrons, professionals i usuaris de la Fundació. 

Però tots intenten superar-ho amb la confiança de que, gràcies a la feina ben feta per part dels professionals, a la satisfacció dels usuaris, la professionalització integral del servei, la inversió econòmica en la remodelació de l’edifici i, en general a l’experiència acumulada durant aquest 30 anys d’història de l’Alberg inclinarà la balança a favor de la Fundació Trobada.  

 

dimecres, 4 de maig del 2022

Moviment Alberg de Manacor 2022 (4)

Torna pujar la llista d'espera a l'Alberg de Manacor fins a les 16 persones

Dues persones han ingressat aquest mes passat a l’Alberg de Manacor: un home i una dona, ambos de nacionalitat espanyola. Tenen una edat compresa entre els 45 i 55 anys. 

La mitjana de pernoctes diàries ha estat de 23 persones que donen un total mensual de 694 pernoctes. 

S’han distribuït 770 racions de berenar, dinar i sopar pels usuaris residents. 

La data més rellevant és l’augment de la llista d’espera que arriba a dia 30 d’abril fins a les 16 persones. 

L’Alberg d’acollida de Manacor és un servei del Consell de Mallorca que presta la Fundació Trobada.