dissabte, 21 de maig de 2022

Donatius

Anònims donatius han fet possible necessàries reparacions a l'Alberg de Manacor 

Si be l’edifici de l’alberg de Manacor fou construït fa més de cinquanta anys, cal recordar que l’any 2009 fou sotmès a una important remodelació que a més reforçar la estructura i la consolidació de tot l’edifici, va incloure la pujada d’una segona planta amb habitacions separades per homes i dones. 

El temps i l’ús pels usuaris, que actualment son 25, de forma diària i continuada de les instal·lacions han ocasionat un deterior que ha fet necessària la substitució d’algunes d’elles. 

Així el sistema sanitari s’ha hagut de renovar instal·lant un descalcificador resina compact i substituir el termo-sifònic, així com la instal·lació per substitució de les plaques solars.  

Però la reforma més important correspon a la terrassa superior coberta per grava sobre una tela asfàltica que acumulava aigua sense sortida que obstruïa les canonades i ocasionava humitat a les plantes inferiors. També es netejaren els conductes. 

La tasca del mestre d’obres ha consistir en eliminar la grava i la tela asfàltica i substituir-ho per rajoles perquè l’aigua de pluja no s'acumulés i fluís sense dificultat. 

Alguna paret presentava petits cruis que també han estat reparats. 

El muntant de totes aquestes feines ha pujat a més de 13.000 euros i ha estat finançat gràcies a la generosa donació de dues empreses de Manacor que s’estimen més romandre en l’anonimat. 

Les més expressives gràcies als professionals picapedrers i fontaners que han fet la feina i a les empreses benefactores.


dissabte, 7 de maig de 2022

30è Aniversari (2)

 La Fundació Trobada celebra el 30è Aniversari amb la provisionalitat, inseguretat, angoixa i preocupació davant la finalització del contracte amb el Consell de Mallorca

Aquesta setmana la revista “Cent per Cent”  de Manacor publica una entrevista amb la Directora de la Fundació Trobada Noelia Hernández amb motiu de l’acompliment del 30è Aniversari de la seva fundació. 

Un dels punts que destaca l’entrevistada és la delicada situació actual en que es troba la Fundació per quant “el mes de març del 2021 va acabar el contracte que teníem el Consell de Mallorca. El mes de novembre passat es va convocar un nou concurs, on es varen presentar una altre gran empresa i nosaltres, que es va declarar desert”. 

Investigades les causes per les quals es va declarar desert el concurs, s'ha comprovat curiosament que la Fundació va obtenir 50 punts i l’altre empresa 0, però una redacció clarament equívoca d’un paràgraf de les bases va provocar un error material fixant una xifra improcedent per part de la Fundació que va obligar a l’Administració a declarar desert el concurs, per donar una nova oportunitat als concursants i evitar així un allau de recursos. 

Segueix dient Noelia que “seguim amb l’alberg en marxa perquè l’actual contracte està prorrogat i podem presentar factures a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per així poder mantenir el servei i l’Alberg en funcionament”. 

La història de la Fundació, que figura a les més 500 notícies que hem publicat a aquest bloc durant els darrers 8 anys i que poden esser consultades, ha passat per moments molts difícils, de situacions precàries, oblit patent de les Administracions i amb recursos econòmics escassos o insuficients, però sempre ha tingut més força el desig de servei al més desvalguts que les situacions adverses. 

Durant el primers vint anys l’alberg es va mantenir d’almoines i de la bona voluntat de benefactors que anaven tapant els forats necessaris perquè els més febles de la societat poguessin tenir al menys un sostre i un plat de menjar damunt la taula, perquè lo important era que la part forana de Mallorca tingués un lloc d’acollida nocturna per damunt qualsevol altre circumstància.  

A partir de l’any 2013 El Consell de Mallorca, conscient i gràcies a la insistència, va crear el servei d’acolliment per a tota la Part Forana de Mallorca i ha convocat concursos per accedir-hi, però amb una dotació econòmica tant ajustada i poc atractiva que la Fundació Trobada ha estat l'única aspirant i forçosament era l’adjudicatària per manca de pretendents. 

Així i tot la Fundació Trobada va continuar treballant amb moltes estretors amb la mateixa diligència de sempre oferint serveis d'assessorament i altres que milloraven substancialment el servei. 

Conscient d’aquesta precarietat, l’Administració a aquest darrer concurs va dotar econòmicament d’una partida econòmica que gaire bé quadruplicava l’anterior, encara que  les exigències als concursants eren també molt més rigoroses. 

I ara, sí, ara compareixen empreses dispostes a prestar el servei, ara que la rendibilitat econòmica esta assegurada. On eren aquestes empreses als anteriors concursos i durant els 30 anys que vigència de l’Alberg de Manacor?  

Els patrons de la Fundació manifesten la seva inquietud perquè -manifesta la Directora- “aquest servei es podria traslladar a un altre municipi, ja que s’ofereix a tota la Part Forana de Mallorca i no es determina que hagi d’esser a Manacor i això podria generar situacions complicades a alguns dels usuaris perquè els que han fet una mínima xarxa aquí no se’n voldran anar”.  

El Patronat baralla opcions dins l’ample ventall d’objectius de la Fundació en cas de perdre el concurs. És evident que després d’un any de provisionalitat de contracte i el risc que genera el nou concurs han creat incertesa i inseguretat de futur, angoixa, malestar i preocupació, que viuen patrons, professionals i usuaris de la Fundació. 

Però tots intenten superar-ho amb la confiança de que, gràcies a la feina ben feta per part dels professionals, a la satisfacció dels usuaris, la professionalització integral del servei, la inversió econòmica en la remodelació de l’edifici i, en general a l’experiència acumulada durant aquest 30 anys d’història de l’Alberg inclinarà la balança a favor de la Fundació Trobada.  

 

dimecres, 4 de maig de 2022

Moviment Alberg de Manacor 2022 (4)

Torna pujar la llista d'espera a l'Alberg de Manacor fins a les 16 persones

Dues persones han ingressat aquest mes passat a l’Alberg de Manacor: un home i una dona, ambos de nacionalitat espanyola. Tenen una edat compresa entre els 45 i 55 anys. 

La mitjana de pernoctes diàries ha estat de 23 persones que donen un total mensual de 694 pernoctes. 

S’han distribuït 770 racions de berenar, dinar i sopar pels usuaris residents. 

La data més rellevant és l’augment de la llista d’espera que arriba a dia 30 d’abril fins a les 16 persones. 

L’Alberg d’acollida de Manacor és un servei del Consell de Mallorca que presta la Fundació Trobada.