diumenge, 26 de novembre del 2023

Celebració


Aquest any 2023 s'acompleixen 31 anys del llançament de la companya global en favor de les Persones sense Llar

Des de la Fundació Trobada creiem fermament que tot ésser humà és irrepetible, i té dret a viure en dignitat. Per això sabem que és fonamental donar visibilitat a les persones sense llar per a aconseguir que tinguin accés a les xarxes de serveis i participació en el teixit comunitari que ens vincula.

Aquest 2023 es compleixen 31 anys del llançament de la campanya global per les Persones sense Llar. Aquesta iniciativa global intenta visibilitzar a un col·lectiu molt vulnerable format per persones que van quedant al marge d'assumptes tan importants com l'accés a un treball digne, a un habitatge o a construir relacions amb la societat.

El lema triat enguany per a la campanya del Dia Mundial de les Persones Sense Llar és «Comparteix la teva xarxa«, i vol incidir en la importància de les xarxes de suport personals, familiars, socials, laborals… perquè una persona arribi a una situació del denominat sensellarisme, o perquè pugui sortir d'ella.

D'acord amb estadístiques de l'any 2018 de l'Organització de les Nacions Unides (ONU), s'estima que actualment unes 900 milions de persones viuen en assentaments informals o campaments, sense incloure a les persones que viuen als carrers. És un problema greu que mereix una atenció prioritària.

Amb la celebració d'aquest Dia Mundial es pretén generar propostes per a ajudar a aquelles persones que s'han quedat sense llar per raons diverses: factors estructurals i institucionals, situació econòmica, familiar o social, desastres naturals, condició de desplaçats o refugiats, entre altres causes.

Les persones sense llar tendeixen a ser excloses i marginades socialment, i aquesta situació s'ha vist afectada davant els efectes de la pandèmia per COVID-19, sense comptar amb cap mena de protecció, assistència ni accés als serveis bàsics, pel fet que deambulen i dormen als carrers o en llocs públics.

S'estima que l'esperança de vida de les persones sense llar es troba entre els 42-52 anys d'edat, la qual cosa representa uns 30 anys menys que la població general.

El fet de no tenir una llar afecta les relacions socials i genera un impacte en la salut física i mental de les persones afectades, la qual cosa implica l'adopció de conductes additives, des-estructuració del grup familiar, desnutrició, hipotèrmia, depressió i paranoies.

Es requereix l'aplicació de polítiques públiques integrals de protecció i restitució de llars a les persones afectades, així com garantir els seus drets humans fonamentals d'accés a un habitatge adequat i a la salut, així com generar fonts de treball per al seu manteniment. És necessari efectuar ajustos en la normativa legal per a disminuir els desnonaments i desallotjaments sense allotjament alternatiu.dilluns, 20 de novembre del 2023

Visita

El Director Insular d'Inclusió Social Andreu Jaume Castanyer visita les instal·lacions de la Fundació Trobada 

Avui dilluns dia 20 ha visitat l’Alberg de Manacor el neu Director Insular d’Inclusió Social Andreu Jaume Castanyer, acompanyat pel Cap del Servei Sebastià Cerdà i han estat atesos per la Directora de la Fundació Noelia Hernández.

La reunió ha tingut lloc al principi al local destinat a oficines veïnat de l’Alberg, que precisament fou subvencionat pel Consell amb una operació de canvi d’ús d’habitatge a local comercial.

A continuació han visitat la totalitat de les dependències de l’Alberg situades a la planta baixa i a les dues plantes en altura: al mateix temps que han anat saludant i presentant-se primer de tot al personal professional i igualment a les persones usuàries que han trobat al seu pas.

Després de comentar el Sr. Jaume que actualment s’estava familiaritzant amb tots el serveis dels seu departament, la directora Noelia ha comentat “la intenció de caminar cap el nou paradigma de dignificar els usuàries i convertir el dormitoris de deu o dotze places en habitacions mes reduïdes. Aleshores s’havia sol·licitat a l’Ajuntament autorització per edificar una habitació més a la segona planta, però havia estat denegada, d’acord amb el Pla General de Manacor -conclou Noelia-

“Així i tot- ha comentat el director insular- l’Alberg de Manacor, juntament amb Pastoral Penitenciària, són els dos serveis que estan situats en la posició més avançada cap una concertació del servei, cosa factible al marge del reglament, aplicant normativa del Govern”

Al respecte Noelia ha manifestat “la inseguretat i preocupació d’haver de concórrer cada quatre anys, quan és un servei d’una necessitat comprovada al llarg de més de trenta anys i la laboriosa tasca de presentació de la infinitud de documents per a la licitació de forma reiterada cada quatre anys”.

El cap de servei Sebastià Cerdà ha reiterat “l’interès actual de l’Administració Pública -i ho tenen molt clar- en que a llarg dels quatre propers anys s’arribi a materialitzar la concertació del servei concretant que les dues entitats que es situen en la posició més avançada són Pastoral Penitenciària i l’Alberg de Manacor”.

Ha finalitzat la reunió amb el lliurament d’un exemplar a cada un del visitants del llibre “Batecs de l’Alberg” commemoratiu del 30è Aniversari de la Fundació i alguns exemplars més pels arxius i biblioteques dels distints departaments del Consell. El Sr. Jaume ha acabat felicitant a la Fundació pel seu caràcter familiar i pel mèrit que suposa haver assolit l’actual nivell de professionalitat.
dimecres, 8 de novembre del 2023

Celebració

Els antics i el nous treballadors de la Fundació Trobada celebren la nova etapa de l'Alberg de Manacor

Com s’informava des d’aquest mateix blog, el passat dia 1 de novembre l’Alberg de Manacor la Fundació Trobada encetava una nova etapa amb millores substancials del recursos humans i dels econòmics gràcies a la nova concessió del servei d’Alberg per a la Part Forana atorgat pel Consell de Mallorca.

Aquests primers dies s’han anat incorporant els 5 nous treballadors contractats que amb els antics sumen el total de 10 contemplat al nou contracte signat amb l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS.

Aquest augment de la plantilla dels treballadors així com l’autonomia en el servei de menjador han estat les característiques principals del nou contracte.

Aquesta etapa ha començat amb unes jornades de formació del personal amb les quals s’han donat a conèixer la història i les distintes etapes de la Fundació al llarg dels 31 anys de la seva creació fins a arribar als moments actuals i també per informar del reglament intern del centre i les obligacions de cada treballador.

Una vegada finalitzada les jornades de formació i gràcies al generós donatiu d’una persona que vol romandre a l’anonimat, s’han reunit al restaurant vegetarià de Manacor Pep, Margalida i María José, membres del patronat de la Fundació i els treballadors antics i nous: Noelia, Rafel, Maria Antònia, Mariela, Hèctor, Kevin, Àmbar, Cristina i  Neus; el desè treballador Justin era de viatge i es troba de retorn.  

Un animat col·loqui de més d’una hora de durada entre els assistents va tenir lloc al post-dinar per acabar amb unes paraules d’en Pep que, en representació del Patronat i de forma emotiva ha agraït la presència dels assistents, el reconeixement institucional que suposa aquesta nova etapa de l’Alberg i desitjant esdevingui una millora substancial del servei pels usuaris sense oblidar promoure encara més el caràcter familiar del qual tradicionalment ha gaudit el centre.

dimarts, 7 de novembre del 2023

Moviment Alberg de Manacor 2023 (10)

La cronificació de les estàncies d'algunes persones usuàries congelen altre mes el moviment de l'Alberg de Manacor

Dues han estat les persones que han pogut ingressar aquest mes d’octubre passat: dos homes, un espanyol i un estranger extracomunitari, gràcies a les dues baixes del centre.

La mitjana de pernoctes diàries ha estat de 21 amb un total mensual de 642 pernoctes.

El servei de menjador ha repartit 775 racions al mes de berenar dinar i sopar el pels usuaris residents.

Torna pujar lleugerament la llista d’espera que arriba fins a les 25 persones (el mateix nombre de les places disponibles totalment ocupades).

L’Alberg de Manacor és un servei d’acollida del Consell de Mallorca per a la Part Forana que, rere quatre licitacions, ha estat adjudicat a la Fundació Trobada de Manacor des del dia 1 d'aquest mes de Novembre. 
dimecres, 1 de novembre del 2023

Nova etapa

Després de quatre licitacions -tres fallides- l'IMAS del Consell de Mallorca adjudica a la Fundació Trobada el Servei d'Alberg per a la Part Forana de Mallorca

Cas insòlit a la història de les licitacions del Consell de Mallorca que s’hagi d’arribar a una quarta licitació per adjudicar un servei, segons manifesten persones acreditades.

La Fundació Trobada ha vingut funcionant in-interrompudament des del mes de maig de 1992 amb el seus propis recursos econòmics, ajudes esporàdiques de voluntaris, donants i simpatitzants fins a l’any 2013 en que es va signar el primer contracte amb l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS).

A l’any 1917 es va signar un nou contracte -sempre com adjudicatària del concurs corresponent- per dos anys, per lo tant, des de l’any 2019 fins avui hi ha hagut quatre anys de pròrrogues del mateix contracte, amb uns inexplicables problemes administratius propis dels pagaments de contractes prorrogats.

No es el lloc aquí per detallar els motius de les licitacions fallides, que, en general, han estat de caire jurídic-administratiu amb criteris excessivament rigoristes, màxim tenint en comte que, a tres de les quatre licitacions, la Fundació Trobada era l’única entitat licitant.

La naturalesa de la licitació i la dotació pressupostària exigia que l’àmbit del concurs fos europeu, el que requeria la publicitat corresponent i altres característiques específiques que distingien aquesta licitació de les anteriors, ocasionant que l’Administració Publica mirés més prim.

Les dotacions d’infraestructura i material necessaris exigides a l’adjudicatària en el contracte actual no són significativament diferents a les que ja es disposava amb anterioritat: en concret dependències per allotjar 25 usuaris/usuàries, cuina, dormitoris, menjador/sala d’estar,  banys, bugaderia, neteja, aigua, electricitat, telèfon, fax, internet, estris de cuina i electrodomèstics adients (microones, cafetera, torradora. . .)

Les novetats més importants es refereixen a la dotació de personal i a l’autonomia de la cuina que abans era un servei diferenciat prestat directament per l’IMAS.

En quanta a la cuina, el contracte dona opció a que el servei pugui ser ofert per un càtering, si bé s'ha de comptar amb les instal·lacions mínimes de preparar berenars i per a la conservació en fred i regeneració menjars calents.

S’ha optat per el servei de càtering signant un contracte amb el servei de càtering de la Fundació Aproscom, entitat que compta amb un equip humà i unes instal·lacions preparades, modernes i a punt per donar resposta a la diversitat culinària que avui es demanda, al mateix temps que  treballa pel seu principal objectiu que és la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual, originant-se així una sinergia entre ambdues entitats signants especialitzades en la protecció de persones vulnerables.

En quant a la dotació de personal, augmenta el 100%, ja que es passa de 5 a 10 treballadors i queda de la següent manera: 1 Director Tècnic, 2 Titulars superiors, 5 monitors amb torns que han cobrir les 24 hores i els set dies de la setmana i 1 Auxiliar de neteja, tots ells a jornada completa i 1 auxiliar de neteja a mitja jornada.

També es dona l’opció a comptar amb el suport de personal voluntari.

El servei d’Alberg de Manacor pertany a la Xarxa d’Inserció Social del Consell de Mallorca, per la qual cosa s’ha de treballar conjuntament en l’Equip Tècnic del servei i l’Equip de Valoració (EV) de l’IMAS per determinar les condicions d’accés, moviments dins la Xarxa, temps d’estada i circuit de casos, aplicant el Pla Individual d’Intervenció (PII).

Comença avui, dia 1 de Novembre de 2023 un nova etapa per a la Fundació Trobada i pel servei d’Alberg per a la Part Forana de Mallorca, i es fa amb la il·lusió pròpia de comptar amb millors recursos humans i econòmics sempre amb l’objectiu de donar el millor servei a les persones mes vulnerables de la societat, els que no tenen sostre, família ni treball.

Desprès de 31 anys al servei de la Part Forana de Mallorca, sembla que La Fundació Trobada amb aquest contracte ha rebut un reconeixement institucional per a la tasca ben feta, els serveis ben prestats, la provada professionalitat dels treballadors, i la encomiable constància del Patronat.

És un moment en que sorgeix un sentiment de gratitud a l’Administració Pública, banca, donants i simpatitzants que han col·laborat a que la Fundació Trobada superés inevitables dificultats i arribés a la inauguració d’aquesta nova etapa.