dissabte, 20 d’agost del 2022

Blog de Notícies

El blog de notícies de la Fundació Trobada aquest mes d'agost acompleix vuit anys

El dia 4 del mes d’agost de 2014 s’inicià l’edició de notícies de la Fundació Trobada en aquest blog amb la intenció d’informar als benefactors i públic en general de l’esdevenir diari d’aquesta modesta entitat. 

El total de notícies publicades fins avui, aquesta inclosa, ha estat de 512, el que suposa una mitjana de més de 6 notícies mensuals, i la majoria d’elles tenen relació amb el projecte estrella de la Fundació que és l’Alberg de persones sense sostre. 

El contingut de les notícies es poden dividir en 5 grups: 

1. El moviment mensual. Inclou les altes i baixes d’usuaris a l’alberg, per nou ingrés i reingrés, la mitjana i el total mensual de pernoctes que sol coincidir amb el nombre de racions de berenar dinar i sopar., així com informar de la llista d’espera que des de fa molt mesos no mencaba. 

2. Secrets d’una mirada. Resum biogràfic d’alguns usuaris que ens han volgut contar les peripècies de la seva vida dins el més absolut anonimat i que no té altre finalitat que la purament didàctica, és a dir,  aprendre dels encerts i del errors. 

3. Donatius. Aquest grup de notícies vol mostrar la generositat dels benefactors, que col·laboren amb donacions en espècie, en efectiu i en serveis especials, com tallers de formació i altres. Uns donants no tenen inconvenient en publicar el seu nom, sobre tot els provinents d’entitats bancàries o benèfiques, però altres volen romandre dins l’anonimat, cosa que es respecta rigorosament. 

4. La visita del mes. Aquest grup de notícies, molt actiu anys passats, contempla la presentació d’una persona de rellevància que ha honorat l’Alberg amb la seva visita i que ha compartit uns moments amb els usuaris. Aquests dos darrers anys de pandèmia s’han hagut de suspendre, com la majoria d’activitats en grup. 

5. Varis. Notícies relacionades amb la Sal d’Art i Cultura: les Exposicions de Pintura i el Projecte de Col·laboració Internacional de Beques per estudiants de Paraguai, així com notícies de contingut divers, sobre tot referents a legislació sobre habitatge, estadístiques sobre sensellarisme i alguns articles d’opinió. 

Aquest dos darrers anys no han proliferat esdeveniments d’importància per a la marxa de l’Alberg, entre altres coses per la paralització ocasionada per la pandèmia i, sobre tot perquè la Fundació Trobada ha viscut amb una certa provisionalitat i incertesa debut a que s’ha hagut de presentar a concurs per a l’adjudicació del servei per dues vegades en el període d’un any. 

No volem tancar aquesta informació sense agrair al diari «Manacor Noticias» i al seu Director Rafael Gabaldón San Miguel per la publicació puntual de totes les notícies d’aquest blog.

 


 
diumenge, 7 d’agost del 2022

Moviment Alberg de Manacor 2022 (7)

No més dues, d'una llista d'espera de 19 persones, han pogut ser acollides a l'Alberg de Manacor el mes de Juliol passat  

Dues persones han estat donades d’alta aquest mes passat de Juliol a l’Alberg de Manacor: un home de nacionalitat extracomunitària de nou ingrés i l’altra per reingrés.  

Al mateix temps hi ha hagut dues baixes del centre. 

La mitjana de pernoctes diàries durant el mes ha estat de 23 i un total mensual de 720. 

S’han distribuït pels usuaris residents a l’Alberg 775 racions de dinar i sopar i 651 de dinar. 

Com és habitual les 25 places del centre segueixen totalment ocupades i la llista d’espera es situa a 31 de Juliol en 19 persones. 

L’Alberg de Manacor és un servei promogut per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, que pertany al Consell de Mallorca,  que presta la Fundació Trobada per a tota la Part Forana de l'Illa.