dijous, 30 d’abril del 2015

"Lo que de verdad importa" (2)

1300 Joves al Congrés "Lo que de verdad importa" recaptaren 600 Kilos d'aliments.

La cinquena edició del congrés "Lo que de verdad importa" va reunir ahir a més d'1.300 joves en el Trui Teatre. Un auditori que va seguir amb interès les històries de superació, coratge i esforç que van relatar els tres protagonistes: l'esquiador professional amb discapacitat Jorge Font, l'empresària i testimoni del segrest del seu pare Carmen Cordón i l'ex tennista professional Àlex Corretja.

La inauguració de la trobada va ser a càrrec del president d'honor de la Fundació "Lo que de verdad importa", Rafa Nadal, que a través d'un vídeo va donar la benvinguda als assistents, al costat dels representants dels patrocinadors i socis fundadors.

Més de 600 kilos d'aliments es recaptaren a benefici de "Es Rebost", servei de distribució d'aliments de Manacor en el que col·laboren ALMA, Mallorca sense Fam i La Fundació Trobada.

El nostre més sincer agraïment a l'organització del Congrés per aquesta donació.

El Congrés al Diari de Mallorca

El Congrés a l'Ultima Hora

Fotografies del Congrés


dimarts, 28 d’abril del 2015

Torrada de "Volem Manacor" (1)

Gran Torrada Popular de "VOLEM MANACOR" a la cafeteria S'Hort a benefici de la Fundació Trobada

Organitzada pel Partit Polític "VOLEM MANACOR" s'ha convocat una gran torrada popular el proper dijous dia 30 d'abril a la cafeteria-hamburgueseria S'Hort de Manacor.

La festa començarà a les 20 hores amb la torrada i a les 23 hores actuarán "Els Ander Grauns" amb música del anys 80 i 90 i desprès "Senlima Sound" amb una selecció de musiques i ritmes del món. 

El tiquet és pot aconseguir al local del partit al carrer Mercadal núm. 6 de les 19 a les 20 hores, a la cafeteria S'Hort i per whatsApp al núm. 658607505. Del preu de 5 euros, que inclou plat de carn i tassó de vi

Del preu de 5 euros es donarà el 10% a la Fundació Trobada, com a titular de l'alberg de persones sense sostre de Manacor.

Col·labora amb aquest projecte el Forn de C'an Ribot. dilluns, 27 d’abril del 2015

"Lo que de verdad importa" (1)

Congrés a "Trui Teatre" de la Fundació "Lo que de verdad importa" amb recaptació d'aliments a favor de "Es Rebost". 

El proper dimecres dia 29 d'agost d'aquest mes d'abril es celebrarà el Congrés de la Fundació "Lo que de Verda Importa", entitat que té per fi promoure el desenvolupament i la difusió dels valors humans, ètics i morals universals al públic en general fonamentalment mitjançant el desenvolupament d'activitats culturals.

L'acte, que tindrà lloc de 8.30 a 15 hores a "Trui Teatre" amb un aforament de 1.300 persones (les inscripcions estan exhaurides), comptarà amb l'assistència de la Fundació Trobada representada per la Directora Noelia Hernández i l'Associació ALMA col·laboradores del projecte "Es Rebost", del qual també pren part "Mallorca sense fam" i que es distribueixen al locals de la Fundació Trobada.

En els Congressos d'aquest entitat es solen recaptar aliments no peribles per persones sense recursos.  Enguany baix el lema "Tu ayuda también importa" el aliments recaptats aniran destinats al projecte "Es Rebost" de Manacor. 

!Els assistents no oblidin el kilo solidari el dia del Congrés! 

Resums Edicions Anteriors (Vídeo)

dissabte, 25 d’abril del 2015

Sessió Formativa a la UIB (2)

Interessant sessió formativa a la UIB amb intervenció de la Fundació Trobada.

Tal com havíem anunciat ahir divendres 24 tingué lloc a l'edifici "Jovellanos" de la Universitat de les Illes Balears la sessió formativa de la "Universitat Oberta per a Majors".

A l'acte prengueren part quatre conegudes entitats de la nostra illa:

1.  Padrines i Padrins-Flautes de Mallorca, entitat que te com objectiu  la formació d'un grup de persones grans que tregui a la llum tota mena d'atropellaments per part del poder polític o empresarial tractant de corregir els mateixos mitjançant les reivindicacions pertinents.

2. % ATTAC Mallorca, organització que sorgeix en front de la gran ofensiva del capitalisme transnacional i especulatiu, de l'actual globalització neoliberal i de l'entronització del mal anomenat "lliure mercat" que implica la privatització de les empreses i de l'acceptació de la competitivitat econòmica entre els humans com a únic valor.

3. Associació Memòria de Mallorca, formada per un col·lectiu de ciutadans i ciutadanes compromesos amb la recuperació de la memòria històrica de Mallorca en relació als fets de la guerra civil i la posterior repressió franquista.

4. Fundació Trobada, titular de l'Alberg per persones sense sostre de Manacor, pertanyent a la xerxa d'inclusió del Consell de Mallorca, que te per objectiu, entre altres,  dur a terme aquelles activitats benèfiques, culturals i assistencials, que condueixen a la satisfacció de necessitats concretes tan físiques i morals com individuals i col·lectives, relacionades amb els aliments, vestit i habitatge. 

Cada ponent exposà des de la perspectiva i objecte social diferent de les entitats representades els seu punt de vista sobre el lema de la sessió "Justícia Global Social".
divendres, 24 d’abril del 2015

Pròrroga Contracte IMAS

Prorrogat per un any el contracte de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) amb la Fundació Trobada

El 23 d'abril de 2013 Fundació Trobada signà un contracte amb l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) pertanyent al Consell de Mallorca, per un període de 2 anys amb l'objecte de donar el servei d'acolliment per a persones en situació d'exclusió social a la Part Forana de Mallorca.  

El punt quart de l'acord contemplava la possibilitat de prorrogar-se per dos (2) anys més amb manifestació expressa i per escrit d'ambdues parts amb les mateixes condicions inicials. La clàusula XV del Plec de Prescripcions Tècniques també preveia la renovació s'haurà de definir i que com a màxim seran d'any en any.

Per resolució de 15 d'abril de 2015 la Presidència de l'IMAS acordà prorrogar el contracte subscrit dia 23 d'abril de 2013 amb l i entitat FUNDACIÓ TROBADA, amb CIF F 07574080, relatiu al servei d'acollida per a persones en situació d'exclusió social a la part forana de Mallorca, de suport a la xarxa d'inserció social de Mallorca, que inclou Ia condició especial d'execució consistent en què el servei es presti amb la participació dels usuaris en el funcionament del mateix, pel període comprès entre dia 23 d'abril de 2015 i dia 22 d'abril de 2016.

Resolució de l'IMAS sobre la Pròrroga del Contracte


Sessió formativa a la UIB (1)

La Fundació Trobada participa en una sessió formativa a la Universitat de les Illes Balears (UIB)

Avui, 24 de maig, té lloc a la Universitat de les Illes Balears (UIB) una sessió formativa de la "Universitat oberta per a Majors".

La sessió baix el lema "Justícia Social Global" començarà a les 17 hores a l'edifici "Jovellanos" de la UIB.

A l'acte hi prendrà part Noelia Hernández com a Directora de la Fundació Trobada, titular de l'Alberg per persones sense sostre de Manacor.
dijous, 23 d’abril del 2015

Recompte de Persones sense sostre (2)

Dades la 1ª Diada de recompte de persones sense sostre de Mallorca 

 Amb aquesta iniciativaesvolia obtenir una descripció al més rigorosa possible sobre el nombre, perfil i localització de les persones sense sostre a Mallorca, a fi de millorar els dispositius i programes d'atenció ja existents. 

El recompte es va dur a terme el passat 18 de març de 2015 de les 21 a les 01 hores aproximadament, amb la intenció d'abraçar tota l'illa de Mallorca, delimitada en diferents zones. 

Aquest recompte va ser organitzat per les diferents entitats que formen part de la xarxa d’inclusió social de l'Institut d'Afers Socials (IMAS) a Mallorca. Es va comptar amb la col·laboració d'un bon nombre de persones sensibles a aquesta problemàtica, i amb l'ajuda de persones voluntàries i professionals

Es varen recórrer diferents zones de Mallorca (ciutat i part forana) amb la finalitat de localitzar a persones que es troben a situació de carrer, també es varen recomptar les persones que pernoctaven als diferents albergs de Mallorca, com l’alberg de Manacor. 

dimecres, 22 d’abril del 2015

Curiosa coincidència.

El dia 22 d'abril data transcendent per la Fundació Trobada

El dia 22 d'abril de 1992 -avui fa 23 anys- es va constituir la Fundació Trobada davant el Notari de Manacor D. Miquel Riera Riera, nombre de protocol 680, on es redacten els estatuts que contemplen, entre altres, l'objecte de l'entitat, el nomenament i acceptació de càrrecs, el capital fundacional i demès conceptes preceptius pel seu desenvolupament d'acord amb la Legislació Vigent.

Posteriorment va ser classificada com a de beneficència particular per part del Govern Central en el Bolletí Oficial de l'Estat, aprovat el nomenament dels patrons amb l'obligació del lliurament de comtes al Protectorat i la inscripció dels immobles a nom de la Fundació i el dipòsit del valors al comte que el Protectorat designi. 

Però l'aspiració dels patrons de la fundació sempre va esser que les Administracions Públiques de les Illes Balears s'implicassin amb aquest projecte que ha estat considerada de "necessitat justificada i idoneïtat", com així s'ha reconegut 21 anys desprès. 

Així també el dia 22 d'abril de 2013, el Consell de Mallorca va resoldre "adjudicar el contracte relatiu al servei d’acolliment per a persones en situació d’exclusió social a la Part forana de Mallorca, que inclou la condició especial d’execució consistent en què el servei es presti amb la participació dels usuaris en el funcionament del mateix, a l’entitat FUNDACIÓN TROBADA, amb CIF F 07574080, amb estricta subjecció al plec de clàusules administratives particulars, al de prescripcions tècniques i a la seva oferta".

Bolletí Oficial de l'Estat de Classificació de la Fundació Trobada

Resolució del Consell de Mallorca d'Adjudicació de Contracte a la Fundació Trobada


Premsa Local (3)

La Revista "Perlas y Cuevas" publica aquest mes l'exposició de Manuel García a la seu dels Socialistes de Manacor

La revista de Manacor "Perlas y Cuevas", membre fundador de l'Associació de la Premsa Forana de Mallorca, que dirigeix Antonio Ferrer Vallespir, publica aquest mes d'abril la notícia de la inauguració de l'exposició del pintor Manuel García. 

El reconegut artista havia exposat a la Fundació Trobada, el mes de març passat, com s'havia comunicat a quest blog i a altres mitjans de comunicació locals.

"Perlas y Cuevas" donà a conèixer l'artista el qual, desprès d'agrair als socialistes de Manacor l'oportunitat de poder exposar les obres, explicà el seu sentit i com intenta comunicar la seva filosofia a través de les creacions unit-lo a una activa labor social.

La Revista explica com una de les seves obres està inspirada en la Fundació Trobada, tant en el seus usuaris com els treballadors.

La Gerent de la Fundació Noelia Hernández fou convidada i assistí a l'acte. 


diumenge, 19 d’abril del 2015

Secrets d'una Mirada (5)

Viure al carrer

A l'inici del mes de febrer va demanar entrar a l'alberg de Manacor, Antonio, un home de Cartagena amb cinquanta-cinc anys que havia arribat per primera vegada a Mallorca el dia abans amb el vaixell. Cerca feina a l'hostaleria, al camp o la construcció. Per a ell, la nostra illa, és una terra promesa on espera trobar feina abans de començar la temporada turística, però la cosa és difícil i complicada. Viu sense sostre des de fa vuit anys quan el varen tirar al carrer de la llar familiar:en tres anys varen morir els meus pares i padrins, tot l'entorn familiar va esfumar-se; i la casa de tota la vida que teníem llogada amb una renda baixíssima la varen vendre els propietaris. Jo em vaig trobar al carrer amb una mà davant i l'altre al darrere. Estic al carrer però no al fang, t'agafes a una taula de salvació quan tot el teu món s'enfonsa.

Principalment, el nostre protagonista ha utilitzat els albergs i ONG de la Comunitat de Múrcia i per a ell fan una tasca immensa i una ajuda a les persones sense sostre que no té preu. Ara rep el suport de les que hi ha a la nostra illa, i també mostra el seu agraïment.”Ajuden molt, no simplement en les coses materials com menjar o vestit, ninó en l'aspecte moral i psicològic. Entres enfonsat i surts reanimat. Tenen uns valors fabulosos, que no es veuen normalment. Jo tenc l'experiència que reps molt d'assessorament. Per exemple, les ulleres que ara duc, em varen cercar una ajuda per poder-me-les comprar i em pagaren 235 €. Estic molt agraït !”

Mentre anàvem parlant amb ell, ens contava la seva experiència d'haver de dormir al carrer durant tres mesos seguits, sense cap altra protecció que una casa abandonada, unes obres en construcció o una porxada ... “Quan veia les notícies per la TV que en ciutats grans cremaven a indigents en els caixers dels bancs vaig començar a agafar precaucions, no volia quedar-me en el centre, si no més aviat cercava llocs tranquils als afores i estar alerta dels violents. Dormia, no amb por però, si amb molt de compte, em procurava una barra de ferro o una bona estaca per defensar-me. Al carrer m'he trobat amb molta gent que també ha caigut, fins i tot, gent amb estudis que per culpa de la droga, de l'alcohol o quedar-se entestats han acabat vivint sense sostre.”

Ara n'Antonio cerca d'una manera organitzada i sistemàtica feina a la nostra comarca de llevant, li és igual el treball que sigui: hostaleria, construcció o recollida de verdures o fruites al camp. Es defineix com un lluitador i afirma que aquí a Mallorca hi ha treball, però fa falta tenir padrins que et col·loquin o donin un aval per tu. Necessita treball i continuar cotitzant a la Seguretat Social, ja que d'això depèn la seva futura jubilació i la seva vida. Una vida gens fàcil i molt dura, una vida quasi de nòmada, una vida en definitiva, al carrer.


diumenge, 12 d’abril del 2015

Premsa Local (2)

El Setmanari Cent per Cent informa de la Cursa des Fangar del dissabte dia 4 a benefici de la Fundació Trobada.

La Revista d'Informació Setmanal de Manacor i Comarca "Cent per Cent",membre de l'Associació Premsa Forana, publica al núm. 606 de 10-04-2015 una breu ressenya del que va esser  la V Cursa Popular pels Camins d'es Fangar que es va celebrar dissabte dia 4 a Son Macià.

Aquesta és escanejada la pàgina de la publicació:


divendres, 10 d’abril del 2015

Programa Radio Social

Maria Aguadero, coordinadora de l'alberg de la Fundació, entrevistada al Programa "Radio Social" de RAC Mallorca

"Radio Social" és un programa de RAC Mallorca destinat a l'animació sociocultural i encaminada a informar i divulgar els recursos de la xarxa de serveis socials a la ciutadania. Entrevistar als principals actors socials d'institucions, usuaris d'aquestes o qualsevol persona interessada a exposar la seva iniciativa social. Donar resposta en directe a les preguntes dels oïdors així com atendre i comentar les seves opcions. Promocionar i convidar al nostre espai qualsevol iniciativa privada o institucional en acció social. No es tracta d'un programa denuncia sinó d'un programa informatiu.

L'equip del programa, que s'emet els divendres de 21 a 23 hores està compost per Toni Bauzà, animador, Margalida Palau, psicòloga  i Jonny Darder, 2n Coordinador de l'alberg de persones sense sostre de Ca l'Ardiaca de Palma.

Aquest divendres 10 d'Abril s'emetrà l'entrevista realitzada a Maria Aguadero, coordinadora de l'alberg de persones sense sostre de Manacor gestionat per Fundació Trobada.diumenge, 5 d’abril del 2015

Cursa d'es Fangar (2)

Més de 300 atletes participaren ahir dissabte a la V Cursa Popular pels Camins d'es Fangar a benefici de la Fundació Trobada 

Es pot qualificar com a molt satisfactòria la participació d'atletes a la V Cursa Popular pels Camins d'es Fangar que es celebrar ahir dissabte a Son Massià ja que es s'inscrigueren més de 300 participants.

Amb puntualitat espartana comença la cursa a les 17 hores amb la participació dels nins i nines seguida, una hora hora més tard pels adults amb un recorregut de 10 kilòmetres. Les modalitats (homes i dones) tenien 9 categories que anaven de benjamins a veterans.

La cursa estava organitzada pel Club d'Atletisme Manacor i patrocinada pel Patronat Municipal d'Esports de l'Ajuntament de Manacor. Han col·laborat la Policia Local, Protecció Civil, C. Esportiu Son Macià, Federació d'Atletisme de les Illes Balears, Finca Es Fangar, Obra Social La Caixa, Càrniques Sunyer, Planters Nicolau, Promocions Valls Amengual, Femenías Amengual i Maquinaria Industrial Ermaq.

Finalitzades les curses es feu el lliurament de trofeus als guanyadors de cada una de les categories així com també el xec de la Caixa a la Fundació Trobada, beneficiària de la cursa.

El nostre més sincer agraïment als organitzadors, patrocinadors i col·aboradors per el donatiu. 

Reportatge fotogràfic de la Cursa
dissabte, 4 d’abril del 2015

Visita Pastoral del Bisbe de Mallorca (5)

El Full "Lluerna", publica la crònica de la Visita Pastoral del Bisbe a Manacor.

Poc temps desprès d'acabada la Visita Pastoral del Bisbe de Mallorca Xavier Salinas, el full de les parròquies de Manacor ha publicat la carta, que abans havia promès,  fent una valoració dels contactes amb els diversos col·lectius i manifestant la seva impressió de la visita. 

Així valora el Bisbe el moment de la Visita a la Fundació Trobada amb aquestes paraules:


 "Però sens dubte, un moment molt intens de la meva Visita va ser la 
trobada amb els distints grups i ONG dedicats a la solidaritat, molt especialment amb Càritas. La inauguració de la botiga que ha posat en marxa és un signe, humil però real, d’una forma de fer que vol contribuir a ajudar als qui estan al marge del treball. Va ser una sorpresa molt agradable trobar tantes iniciatives solidàries que promouen un treball discret però constant amb els col·lectius d’immigrants, cercant la seva integració; i també en el desenvolupament de la dona en la nostra societat. Cal acollir totes aquestes iniciatives, per formar una xarxa de solidaritat, tot comptant també amb els serveis socials de l’Administració municipal. En aquesta hora tan difícil per a les famílies, la generositat de tants cristians és un signe que manifesta que la fe viscuda no pot ignorar el sofriment dels altres. Sinó al contrari: la devoció ha de dur a l’acció a favor dels altres". 

El mateix full, amb el títol "Pinzellades de la crònica de la visita Pastoral", exposa amb brevetat els moments de les distintes trobades amb els diversos col·lectius i en concret de la reunió amb les ONGs, incloent algunes fotografies.