dijous, 25 d’abril del 2019

Concert

Concert a benefici de la Fundació Trobada a l'Església de la Colònia de Sant Pere


El proper dissabte 27 d’aquest mes d’abril a les 20 hores tindrà lloc un concert d’orgue a l’Església Parroquial de Sant Pere de la Colònia de Sant Pere.

Si bé l’entrada al concert es gratuïta, es podrà fer un donatiu voluntari en favor de la Fundació Trobada, titular de l’Alberg de persones sense sostre de Manacor i que pertany a la xarxa d’inclusió social del Consell de Mallorca.

L’organista és José L. García Mallada, fundador de la Fundació Trobada, que ha prestat es seus serveis musicals a distintes Esglésies de Mallorca i que, a la vegada, s’ha dedicat a la composició amb obres per a piano i per orgue moltes d’elles penjades al seu canal de Yotube.

S’interpretaràn obres de J.S. Bach, C. Franck, A. Torrens, A. Martorell, M. Capllonch i també del propi organista.

El concert està organitzat per l’Associació d’Amics de la Música de la Colònia de Sant Pere, amb la col·laboració de la Parròquia de la Colònia de Sant Pere, Ajuntament d’Arta i Fundació Trobada.
divendres, 12 d’abril del 2019

IB3 Televisió

La Fundació Trobada al programa d'IB3 "Els dematins"

El passat dilluns dia 8 d’abril IB3 va emetre una breu entrevista a José L. García Mallada dins el programa «Els dematins» sobre l’Alberg de Manacor que gestiona la Fundació Trobada.

Després d’una sèrie de consideracions que feu la presentadora sobre l’estat de saturació que pateix el servei des de fa alguns mesos, aquest va ser el contingut de l’entrevista:

-Quin temps fa que l’alberg de pateix aquesta saturació?

- Aproximadament deu fer sis o set mesos que estem amb aquesta situació que no podem acollir a aquestes persones que ho demanen i hi ha una llista d’espera que està augmentant de mes en mes.

-Per què s’ha arribat en aquesta situació?

-Ses causes son múltiples. Darrerament hi ha un número important de magrebís que venen no sé si cridats per ventura per sa demanda de feina que hi pot haver de cara en es turisme o no sé per quins altres motius però de fet es que darrerament ha augmentat de persones sobre tot de països extracomunitaris.

-Ara mateix disposau de 25 places en total al vostre alberg. Vista la demanda de llista d’espera existent, heu plantejat la possibilitat d’augmentar places?

-De moment no tenim res en perspectiva de una forma a mig plaç, però no vol dir que a llarg plaç no facem qualque actuació, però de moment la capacitat de l’alberg està en es tope. Ara fem una reforma per sa part administrativa per donar cabuda no expressament a ses places si no pels espais d’oci per què puguin tenir una estància més agradable, ja que s’alberg des de fa dos anys l’hem convertit també en alberg de dia pels usuaris.

-Amb quina periodicitat teniu entrades o peticions d’entrades?

-Es aleatori: no tenim previsió de ses persones que mos demanen. Ara, el que si que tenim son unes prioritats sobre tot d’aquelles persones que no tenen alternativa, per exemple ses
persones que estan dormint al carrer, aquests son els que tenen preferència. I dins ses persones que estan al carrer que no tenen on dormir, ses persones que poden tenir qualque tipus de malaltia i que necessiten una atenció especial, i si es necessari les acompanyam i les derivam a l’hospital, però aquests son el que tenen preferència damunt tot els altres que estan en llista d’espera. També n’hi ha que tenen qualque amistat o persona que les acull temporalment esperant que hi hagi places disponibles.

-Vostè ha parlat una miqueta de l’origen d’aquest usuaris. Simplement per acabar: quines son les edats mitjanes que podríem fixar en aquesta llista d’espera?

-Normalment son persones que cerquen feina. Es molt variable. Aquí tenim persones de 18 anys i tenim persones de 50 i pico i 60 anys, que es s’edat més crítica i son el qui tenen més problemes per trobar feina, perquè ses empreses se resisteixen a donar feina a una persona de 50 i pico o 60 anys. I això origina que no tinguin recursos per sobreviure d’una forma digna.

-Idò moltes gràcies per haver atès «Els dematins»
dimecres, 10 d’abril del 2019

Tallers

Taller de cohesió grupal

 Un dels principals objectius de la Fundació Trobada és acompanyar als usuaris de l'Alberg de Manacor en el seu procés. En aquest acompanyament treballam molts aspectes mitjançant diferents vies d’actuació. A través de tallers i activitats es tracten temes com l’autoestima, la intel·ligència emocional, la salut, la recerca de feina, la lectura, l’esperit crític, les llengües, el reciclatge i manualitats, etc.

Ahir, en un taller de cohesió grupal es va decidir construir de manera conjunta el nostre propi “Trivial” per a poder treballar certs aspectes que era necessari tractar. Llavors, a partir de les aportacions de totes les persones beneficiàries del servei i l’acompanyament de la professional, es varen crear certes qüestions per a poder tractar posteriorment. Mentre s’estava portant a terme el taller, tots els components ens adonàvem i verbalitzàvem la importància d’una bona comunicació entre nosaltres per a què la bona convivència, l’empatia, etc aflori.

En el nostre centre apostam per un aprenentatge significatiu, ajustat a les necessitats de les persones i que tingui un sentit per a ells. D’aquesta manera la nostra tasca implica un acompanyament ajustat a cada moment de totes les persones que viuen al centre: es tracta de guiar processos.

Aquesta activitat segueix la línia del nostre centre ja que implica que les persones es sentin protagonistes del procés fent-los participar i, sobretot, decideixin, sobre el seu camí. Entenem que només així, des de la consciència, es pot aconseguir una millora real.

La convivència implica, en gran mesura, un treball constant entenent que la diferència és una font de riquesa. Es tracta d’un procés de construcció constant, plural i social, del qual tots som responsables.

L'Alberg de Manacor és un servei que presta la Fundació Trobada, amb el suport de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials que pertany al Consell de Mallorca.


dilluns, 1 d’abril del 2019

Moviment Alberg Manacor 2019 (3)

No més dues persones han pogut entrar a l'alberg el passat mes de març

Debut a la saturació crònica que pateix l'alberg de Manacor des de mesos enrere, no més han pogut esser altes per ingrés nou dues persones de nacionalitat espanyola en el mes de març passat per les dues baixes que s'han produït.

La mitja diària de pernoctes ha estat de 23 persones amb un total mensual de 697. 

Al mateix període s'han distribuit 775 racions de dinar, berenar i sopar. 

En l'actualitat segueix havent una llista d'espera per ingressar a l'alberg de 33 persones.

L'Alberg de Manacor és un servei prestat per la Fundació Trobada amb el suport del Institut Mallorquí d'Afers Socials del Consell de Mallorca.