dimecres, 25 de gener del 2023

Moviment Alberg de Manacor 2022

L'Alberg de persones sense sostre de Manacor en plena ocupació: un servei de 24 hores els 365 de l'any

Al llarg de l’any 2022 l’Alberg de Manacor ha donat d’alta per nou ingrés a 27 persones, 20 homes i 7 dones, 11 procedents de la Unió Europea i 16 extracomunitaris. 

A més han estat alta per reingrés 9 persones, el que dona un total de 36 persones ateses. Al mateix temps han causat baixa del centre 35 persones. 

Durant l’any la totalitat de les 25 places de l’Alberg han estat ocupades i hi ha hagut una mitjana diària de 19,33 persones en llista d’espera. 

En quant a les pernoctes, ha hagut una mitjana d’ocupació diària de 21,58 persones i el total anual de places ocupades ha estat de 7.872. Es mantén el criteri de reservar la plaça tres vespres per absència i la reserva indefinida a les persones usuàries de l’Alberg que romanen hospitalitzades. 

El total anual de racions de berenar, dinar i sopar que han estat servides a les persones usuàries de l’Alberg ha estat de 9.162. 

L’acolliment de la Part Forana és un servei del Consell de Mallorca que presta l’Alberg per persones sense sostre de la Fundació Trobada de Manacor.
 

divendres, 20 de gener del 2023

Protocol IMAS

L'IMAS activa el protocol especial per persones sense sostre davant la baixada de temperatures

  L’Institut Mallorquí d'Assumptes Socials (IMAS) ha activat el protocol per a reforçar l'atenció que reben a través de Creu Roja les persones sense llar davant la baixada de les temperatures, al mateix temps que està buscant unes instal·lacions que puguin convertir-se en alberg i en les quals es vol donar allotjament a aquesta població durant tot l'any.  

L'últim cens del qual disposa el citat institut, dependent del Consell Insular, xifra en unes 200 les persones ‘sense sostre’ de Mallorca, però el cap del Servei d'Inclusió Social, Sebastià Cerdà, assenyala que està xifra és actualment superior. Encara que la majoria es troben a Palma, també s'han detectat casos en punts com Pollença o Cala Millor. 

El servei que presta Creu Roja per a l'atenció a aquest col·lectiu té una doble vessant. En primer lloc, des de les 10 de la nit i fins a les 2 de la matinada una unitat mòbil ajuda a aquestes persones amb el repartiment de menjar, begudes calentes i mantes, al mateix temps que els trasllada als albergs del Consell si desitgen evitar passar la nit a la intempèrie davant la caiguda de les temperatures. Durant aquests dies s'amplia fins a les 3 de la matinada l'horari del telèfon al qual poden cridar si desitgen sol·licitar aquest trasllat. A això se suma l'acompanyament del qual són objecte durant els matins si han d'acudir a un metge o renovar algun document. 

Durant el temps de Nadal també se'ls va fer lliurament d'una motxilla amb una muda de roba interior, guants, una jaqueta i mitjons. 

Un aspecte que s'assenyala és que atès que els albergs solen tenir les places ocupades, s'han instal·lat “plegatines” (llits plegables) perquè es pugui dormir en ells.

Cerca d'un nou centre 

Sebastià Cerdà reconeix que aquesta última solució per als dies més freds o de tempesta no és l'òptima, per quan suposa sobrecarregar la capacitat d'aquestes instal·lacions, d'aquí ve que s'estigui buscant un centre que pugui transformar-se en un nou alberg en el qual disposar d'una reserva de llits per a aquests casos, alguna cosa que no resulta fàcil, entre altres qüestions pel rebuig que aquestes persones generen. 

En qualsevol cas, es destaca que es vol reforçar l'allotjament de les persones sense llar en habitatges. 

També s'està atenent unes 600 persones que habiten en assentaments i infra-habitatges, a les quals se'ls fa lliurament d'aliments entre altres ajudes.

dilluns, 16 de gener del 2023

Donatiu

L'Associació "Amis del Seminari" recapta 900 euros a favor de la Fundació Trobada

Dins un ambient de familiaritat pròpia dels molts anys que fa que es coneixen, el dissabte dia 14 passat es reuniren un bon grapat companys d’estudis de l’Associació “Amics del Seminari de Mallorca”. 

Va ser un dinar de companyonia celebrat al Restaurant del “Padrí Toni” de la localitat de Maria de la Salut, com es sol fer anualment per intercanviar felicitacions per les festes de Nadal i Any Nou. 

Una vegada finalitzat el dinar varen prendre la paraula el company rapsoda Miquel Montserrat recitant un poema sobre l’activista Rosa Bueno, esposa difunta de l’associat Joan Brunet, present al restaurant, i també va intervenir el nou President de l’Associació recentment elegit Domingo Mateu Conti, successor del difunt Joan Barceló Mates que per cert era resident de Manacor. 

Finalment va intervenir en nom de la Fundació Trobada el també membre de l'associació José L. García Mallada que va donar informació sobre la història de l’Alberg de Manacor coincidint amb el 30è Aniversari de la seva creació. 

Garcia Mallada va parlar de la precarietat dels inicis dels anys 90 del segle passat per la mancança de recursos, el funcionament durant una dècada amb persones voluntàries amb més bona voluntat que mitjans i les grans dificultats per accedir al finançament públic cosa que es va assolir després de 21 anys de funcionament de l’Alberg a l’any 2013. 

La seva intervenció es va interrompre dues vegada amb aplaudiments dels assistents per les emotives i entretallades paraules referents a casos puntuals de persones usuàries de l’Alberg que havien assolit sortir del risc de marginació recuperant la independència econòmica i sobre tot la seva dignitat. 

Finalment es va demanar ajuda econòmica per pal·liar la delicada situació econòmica que pateix la Fundació per la situació de provisionalitat del contracte prorrogat des de fa mes de 20 mesos amb l’Administració Pública i la conseqüent inseguretat. 

La totalitat dels presents respongueren generosament assolint una recaptació de 900 euros, de la qual cosa la Fundació Trobada a més d’agrair profundament va correspondre amb el lliurament d’un exemplar de “Batecs de l’Alberg”, llibre commemoratiu del 30è Aniversari de la Fundació Trobada. 

dissabte, 14 de gener del 2023

Document de la CEE

Sis temes per a millorar la societat del benestar i afavorir la dignitat de la persona i el be comú

Ahir matí en la seu de la Conferència Episcopal Espanyola, els bisbes van oferir la seva visió sobre el moment actual de la societat espanyola i enumerar una sèrie d'assumptes prioritaris per a aprofundir en el bé comú en aquest moment històric. Son aquests:

1.- Construir la “societat de les cures” 

"La necessària reformulació de l'estat del benestar hauria de fer-se en clau familiar no individual. El suport a la família ha de passar per l'habitatge, les condicions laborals, el salari familiar, el protagonisme en l'educació, la sanitat, els serveis socials, etc. En definitiva, construir una veritable «societat de les cures»".

2.- La prioritat del treball sobre el capital 

"En aquesta època de revolució tecnològica i energètica, el treball, especialment el dels joves, és un assumpte d'extraordinària importància. Recordem la prioritat del treball (la persona) sobre el capital (les coses) per abordar com a societat aquesta qüestió clau per al desenvolupament de la persona, el desenvolupament de la família i la contribució al bé comú".

3.- La cura dels vulnerables 

"La cura dels ancians és responsabilitat primera de la família, però la família necessita suport i ajudes. És imprescindible un diàleg social i institucional sobre l'atenció a les persones majors. Mereix una reflexió especial la situació dels malalts mentals i de les persones que els acompanyen i cuiden".

4.- Reconèixer-se com a nació 

"La família uneix biografia i genealogia. Les famílies van situant-se en el territori, fent societat i il·luminant comunitats polítiques. Els vincles desenvolupats al llarg de la història i les seves expressions culturals, econòmiques, socials, religioses i polítiques ens permeten reconèixer-nos com a nació, en la diversitat de pobles, cultures i regions".

5.- L'acolliment als immigrants 

“Una nació oberta a la comunitat de nacions, acollidora i hospitalària, que rep immigrants amb l'agraïment i el realisme de qui ha conegut grans emigracions en segles passats. El mateix fenomen migratori ha de comprometre'ns amb el desenvolupament, la llibertat i la  justícia en les nacions de les quals, tantes vegades, s'han vist obligats a sortir per raons de fam o persecució”.

6.- L'aposta pel diàleg 

“Cridats a caminar junts en aquesta terra i en aquesta història, volem dialogar des de l'escolta i la proposta. La sinodalitat estil de l'Església del segle XXI, ens convida a aquest col·loqui que proposem amb l'esperança de propiciar trobades que afavoreixin la dignitat de la persona i el bé comú”. 

Es pot veure clarament que el temes tractats per la CEE, dels sis nombrats, quatre d'ells tenen un caràcter social amb referència directa a les persones usuàries de l’alberg.  

A part dels freqüents contactes de l’alberg amb Càritas que pertany a l’Església Catòlica, la relació amb aquesta entitat es pot resumir amb dos moments concrets:

En primer lloc l’Alberg de Manacor fou visitat pel Bisbe Salines acompanyat pels preveres de les parròquies, dins el actes de la seva visita pastoral el mes de març de 2015. També ha estat convidat el Rector Amorós dins el torn de visites que mensualment s’ha fet a aquest centre de persones rellevants de la Comarca. 

Però mereix especial menció l’actual vicari general de la Diòcesi de Mallorca Mn. Josep Adrover Vallbona que durant el seu exercici com a Rector de la Parròquia de Sant Pau de Manacor entre els anys 2002 a 2008 va visitar de forma periòdica l’Alberg de Manacor interessant-se pels problemes de les persones usuàries i mantenint llargues converses amb ells. Vagi per ell l'agradable record i reconeixement.

Tant de bo i és el desig de la Fundació Trobada que aquestes idees proposades pels representants de l’Església Catòlica no quedin en bones intencions i es converteixin en realitats positives i tangibles per la millora del be comú i la dignitat de les persones. 
  

dijous, 5 de gener del 2023

Carta als Reis

Carta als Reis d'Orient de les persones usuàries de l'Alberg de Manacor

Des de l’Alberg de Manacor hem escrit una carta al Reis per demanar-les no juguetes, perquè la nostra edat de jugar ja ens ha passat, ni tampoc necessitem regals, sinó i sobre tot perquè volem demanar  que es remoguin el que ens impedeix l'exercici d’alguns drets fonamentals contemplats a normes nacionals i internacionals. 

Família 

En primer lloc vos demanem que les persones que tenen l’obligació de donar d’aliments acompleixin els articles del Còdec Civil espanyol. Diu l’article 142 que “s'entén per aliments tot el que és indispensable per al manteniment, habitació, vestit i assistència mèdica. Els aliments comprenen també l'educació i instrucció de l'alimentista mentre sigui menor d'edat i fins i tot després quan no hagi acabat la seva formació per causa que no li sigui imputable”. 

 I segueix dient l’article 143 del Còdec Civil: “Estan obligats recíprocament a donar-se aliments en tota l'extensió que assenyala l'article precedent: Els cònjuges. Els ascendents i descendents. Es a dir, els pares envers dels fills i els fills envers dels pares. 

I afegeix l’article 39 de la Constitució Espanyola: “Els poders públics asseguren la protecció social, econòmica i jurídica de la família. 

 Els poders públics asseguren, així mateix, la protecció integral dels fills, iguals aquests davant la llei amb independència de la seva filiació, i de les mares, qualsevol que sigui el seu estat civil. 

 Els pares han de prestar assistència de tot ordre als fills haguts dins o fora del matrimoni, durant la seva minoria d'edat i en els altres casos en què legalment procedeixi. 

 Els nens gaudiran de la protecció prevista en els acords internacionals que vetllen pels seus drets. 

Demanem al Reis que les relacions pares/fills es suavitzin, que s’oblidin les diferències, que es perdonin les ofenses entre ells i que s’obrin les portes del seus domicilis i s’iniciï un diàleg de comprensió i compassió. 

Habitatge 

Demanem al Reis que no ens impedeixi exercir el dret que ens reconeix l’article 47 de la Constitució Espanyola: “Tots els espanyols tenen dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per a fer efectiu aquest dret, regulant la utilització del sòl d'acord amb l'interès general per a impedir l'especulació”. 

No demanem la propietat d’un habitatge sinó l’abaratiment dels lloguers que es facin assequibles a les persones més vulnerables de la societat, entre els quals ens trobem nosaltres. 

Si som a l’alberg és perquè els preus de lloguer d’una senzilla habitació han resultat esser prohibitius, entre altres motius perquè "el poder públic no promou les condicions necessàries" i perquè  l’augment del lloguer vacacional i en general l’habitatge ha esdevingut objecte d’especulació i que maquen normes que la impedeixin, tal com desitja la llei. El govern canadenc ja ha posat fil a l'agulla: "Les cases són per a les persones, no per als inversors" (Justin Trudeau, primer ministre de Canadà)

Treball

Diu l’article 35 de la Constitució Espanyola: “Tots els espanyols tenen el deure de treballar i el dret al treball, a la lliure elecció de professió o ofici, a la promoció a través del treball i a una remuneració suficient per a satisfer les seves necessitats i les de la seva família, sense que en cap cas pugui fer-se discriminació per raó de sexe.” 

A moltes de les persones usuàries de l’alberg se'ls priva d’acomplir el deure i el dret de treballar perquè la llei és excessivament rigorosa amb els estrangers per la documentació exigida per poder signar un contracte de treball i igualment amb els treballadors en situacions específiques.

Demanem al Reis que les Administracions Públiques remoguin aquests obstacles flexibilitzant les normes i que incentivin als empresaris per a que creïn llocs de treball adaptats a situacions específiques dels treballadors. 

Vos demanen, Reis d’Orient, que les persones usuàries de l’Alberg de Manacor no ens vegem privats de la nostra dignitat per no poder exercir els nostres drets fonamentals.
 


 

 


 

 

dimarts, 3 de gener del 2023

Moviment Alberg 2022 (12)

Sensible baixada de la llista d'espera a l'Alberg de Manacor el mes de desembre passat 

Cinc persones s’han donats d’alta a l’Alberg de Manacor aquest desembre, darrer mes d’any 2022: tres homes i una dona, estrangers extracomunitaris i una persona per reingrés. 

Al mateix temps hem de constatar una sensible baixada de la llista d’espera que a 31 de desembre ha estat de 18 persones. 

També han estat cinc les baixes del centre a aquest període. 

La mitjana de pernoctes diàries ha estat de 20 persones amb un total mensual de 618. Volem recordar que el nombre de places de l'alberg és de 25 i la diferència són alguns absents als quals es reserva plaça per un màxim de tres dies.

Les racions mensuals de berenar, dinar i sopar han estat de 775. 

Des d’aquest blog desitgem a tots els lectors que el nou any de 2023 arribi ple d’alegria, salut i prosperitat i a les persones usuàries de l’alberg que no perdin l'esperança de trobar el lloc que mereixen dins la societat.

L'alberg de Manacor és un servei del Consell de Mallorca per a la Part Forana que presta la Fundació Trobada.