dimecres, 27 de març del 2024

Opinió

L'exclusió social va créixer el doble en les llars encapçalades per dones

Segons l'informe Evolució de la cohesió social i conseqüències de la COVID-19 a Espanya, presentat per Càritas en 2022, el risc de pobresa continua sent més durant la pandèmia, l'augment de l'exclusió social en les famílies que la seva sustentadora principal és dona va créixer el doble, en passar del 18% en 2018 al 26% en 2021, mentre que en les llars encapçalades per homes va augmentar del 15 al 18%.

Aquesta bretxa de gènere estructural i persistent mou a visibilitzar i denunciar, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, les múltiples desigualtats que continuen sofrint les dones que acompanya. “Els avanços de les últimes dècades han estat importants, però encara queda molt camí per recórrer perquè la igualtat entre homes i dones es converteixi en la pedra angular d'un desenvolupament humà i sostenible”.

 A això se suma que les dones són les principals sustentadores de les cures familiars i moltes vegades acusen la falta de xarxes de suport. “Moltes d'elles es troben en la tessitura d'haver de triar entre treballar o cuidar, el que repercuteix greument és la seva situació, havent d'abandonar el mercat laboral, reduir les seves jornades o renunciar al desenvolupament de les seves carreres professionals per a poder cuidar. I altres, a treballar sense possibilitat de conciliar el que repercuteix greument en la qualitat de vida de la infància”.

La marcada feminització dels treballs que compten amb menor reconeixement social i pitjors condicions laborals no ajuda a millorar la situació de les dones en risc d'exclusió. És el cas de l'ús de llar i de les cures. “Malgrat els importants avanços que s'han produït en aquest sector en els últims anys encara no s'ha aconseguit una veritable equiparació de drets amb la resta de persones treballadores, sent especialment rellevant tot el relatiu a les condicions particulars que comporta el treball d'interna”.

 En moltes ocasions, aquestes treballadores veuen vulnerats els seus drets laborals per estar sotmeses a àmplies jornades, incloses jornades nocturnes, sense tot just descans, amb temps de presència que obliguen a tenir disponibilitat i, en molts casos, sense distinció entre treballs de llar i de cures, no comptant amb la remuneració corresponent, donada l'especialització que requereixen.

El perfil d'aquestes demandants de treball són dones de més de 45 anys, amb estudis bàsics, escassa experiència laboral i poques competències digitals. En un número cada vegada major es troben a més immerses en complexos processos migratoris. La falta d'ocupació o l'ocupació precària no són els únics obstacles que han d'afrontar moltes dones en situació d'exclusió.

A aquesta realitat també se suma la violència masclista.

“Aquestes situacions estan en moltes ocasions totalment invisibilitzades. En el cas de les dones en contextos de prostitució ens preocupa la seva ‘expulsió’ a llocs més ocults i vulnerables, com a assentaments o pisos, cosa que significa una major precarietat i estigmatització, més dificultats en el seu acompanyament i escassetat d'alternatives per la falta d'accés a prestacions socials o ocupació”.

El doble estigma de la salut mental

La desigualtat també té efectes sobre la salut, sobretot en l'abordatge de la salut mental. “Es veu el biaix que existeix tant en el diagnòstic com en el tractament de la salut de les dones, causant entre altres coses, sobre-medicació, la qual cosa empitjora la seva qualitat de vida”.

A més, les dones amb dificultats en la seva salut mental “sofreixen un doble estigma sent considerades, entre altres qüestions, com a menors d'edat, no aptes per a ser mares o fins i tot per a sostenir arguments veraços, la qual cosa acaba dificultant encara més la seva situació i augmentant la deterioració de l'autoestima”. A tot això, cal sumar el sofriment emocional a causa de les càrregues que suposen les dobles jornades, criances mono-marentals i altres realitats que de manera estructural afecten significativament la seva salut mental.

Respostes humanitàries amb més mirada de gènere

En l'àmbit internacional, la llarga llista de conflictes i desastres naturals tenen un impacte de forma desproporcionat en les persones més vulnerables, sobretot en dones i nenes. Algunes d'aquestes crisis humanitàries són més mediàtiques, com Ucraïna o Palestina, però una gran majoria són crisis “oblidades”, com el que ocorre a República Democràtica del Congo, Burkina Faso, Sudan del Sud, Mali, Veneçuela, Haití i a Myanmar i Bangladesh amb els refugiats Rohingya.

Aquestes crisis humanitàries empenyen a desplaçaments forçosos, la qual cosa enfronta a moltes dones a vulnerabilitats addicionals i a ser objecte directe de moltes formes de violències, explotació i abusos. “Aquestes condicions subratllen la importància d'integrar un enfocament de gènere en totes les respostes humanitàries, perquè s'implementin mesures de protecció adequades amb l'objectiu de mitigar els riscos als quals estan exposades”.

Enfront de tota aquesta realitat, es fa necessària una crida a les
Administracions públiques, als responsables polítics i als agents econòmics i socials a treballar en una igualtat real entre homes i dones amb pressupostos sensibles al gènere en les quals s'inclogui un pla integral de cures, polítiques d'ocupació inclusiva i una protecció efectiva de les víctimes de violència masclista, entre altres qüestions prioritàries.


divendres, 22 de març del 2024

Donatiu

El Col·legi de Sant Francesc d'Assis duplica l'expectativa de la recaptació d'aliments i productes de neteja personal a favor de l'Alberg

Dins la  ronda de xerrades per part de la Directora de l’Alberg Noelia Hernández García per distints centres educatius de Manacor sobre les persones en exclusió i/o en risc d’exclusió social, aquest dies passats han estat dedicats al Col·legi de Sant Francesc d'Assis de Manacor i en concret als alumnes de 1er. a 4rt. d'ESO. 

El tema de les xarrades ha estat el mateix de les altres vegades, es a dir, desmuntar els estigmes de les persones sense llar i que resumidament són: ““La majoria tenen problemes d’alcohol”, quan no més són un 20%;  “No estan massa bé del cap”, però l’INE només reconeix que l’11% té problemes de salut mental greu.

“Son vagos i es guanyen la vida mendicant”, i molts d’ells participen en projectes d’Inserció Laboral; “Son persones que no valen saber res de la seva família”, i a vegades han estat abandonats per la família, fills de famílies des-estructurades, maltractats i agredits sexualment.

“És un problema impossible d’evitar”. La Unió Europea assumeix l’objectiu d’erradicar la pobresa i l’exclusió social.

“No se sap molt bé què s’ha de fer”.  A Espanya hi ha 3.360.631 habitatges secundaris, dels quals 3.106.422 estan buits.

Finalment varen parlar dels hàbits que poden ajudar a no arribar a l’exclusió social, posant en pràctica el que està a les nostres mans, es a dir, que es poden fer individualment coses com:  no consumir drogues, tenir relacions sanes, conservar i potenciar els vincles familiars, practicar esport, tenir empatia i no jutjar, donant per suposat l’acompliment de les obligacions com a ciutadà (estudi o treball, respecte, tracte correcte i cordial, etc.)

Es de valorar molt positivament l’alta participació dels estudiants, fent moltes preguntes i obrint debats sobre qüestions morals i socials.

Com a prova de la gran sensibilització que les xerrades han creat a l’alumnat, s’ha produït una recaptació d’aliments i productes de neteja que duplica els 300 quilos projectats a favor de la Fundació Trobada, titular de l’Alberg de Manacor, donatiu que s’agraeix sincera i profundament.

Oportunament anirem publicant les xerrades que es vagin fent als distints col·legis.

L’agraïment per la recaptació s’ha d’estendre també a totes aquelles persones, professors, responsables i organitzadors de les xerrades que tanta acceptació ha tingut fins ara i que confiem que ho seguiran tenint al futur.


dimarts, 12 de març del 2024

Opinió

Empatia

La paraula “empatia” sol definir-se com la “capacitat d'identificar-se mentalment amb una persona . . . i comprendre els seus sentiments”. Aquesta és l'experiència a la qual som conduïts a mesura que anem prenent consciència de la nostra solidaritat amb els altres éssers humans.

L'empatia és més àmplia que la compassió. Ens sentim moguts per la compassió cap als quals sofreixen. Però empatitzem amb les persones encara que no sofreixin. Sofrim amb els qui estan sofrint, però també ens alegrem amb les persones feliços, estimem als qui ens estimen, plorem amb els qui ploren i lluitem amb els qui lluiten. Compartim els seus sentiments perquè, com nosaltres, són persones amb sentiments.

D'aquesta manera, sentim amb tots els que sofreixen: els famolencs, els sense sostre, els aturats, les víctimes d'abusos i explotació, els malalts i moribunds, els presoners i els solitaris. I alhora que permetem que el seu dolor ens commogui, també empatitzem amb la seva heroica paciència o la seva ira cap als qui els fan sofrir. . . .

L'empatia s'estén a tots els éssers humans. Podem arribar a sentir empàticament amb persones que són superficials, nècies o neuròtiques, amb les quals estan ferides o trencades, incloses les que són alcohòliques o drogodependents?

I que dir dels discapacitats mentals o de les persones el dolor de les quals ens resulta insuportable?. Tots som membres de la mateixa família humana.

Podem aprendre també a sentir alguna simpatia i comprensió cap als qui fan el mal: lladres i mentiders, hipòcrites i assassins? No es tracta d'aprovar el que han fet reconeixent que en altres circumstàncies nosaltres mateixos podríem haver actuat igual que ells.

Si apreciem la unicitat de la raça humana, la nostra empatia s'estendrà també a les personis realment bones i heroiques en el món l'amor gratuït del qual excedeix tot quant tu i jo puguem dir. Sense cap enveja, ens alegrem que existeixin aquestes personis. Cada persona te un paper únic d'exercir.

Fins que superem el nostre ego i descobrim la nostra unicitat com a éssers humans, continuarem comparant-nos i compartint, fent-nos sofrir, lluitant i assassinant. La nostra espècie només sobreviurà si comencem a reconèixer que tots som una mateixa carn i formem una sola família.

dimarts, 5 de març del 2024

Moviment Alberg de Manacor 2024 (2)

Quatre persones per nou ingrés han causat alta a l'Alberg de Manacor el mes de febrer passat

El mes de febrer passat han causat baixa 5 persones a l’Alberg de Manacor.

Al mateix temps han ingressat 4 persones, dos homes i dues dones. En quant a la procedència una persona es de nacionalitat espanyola i tres estrangeres extra-comunitaris, de edat entre quaranta i cinquanta anys.

La mitjana de pernoctes diàries ha estat de 20 persones, amb un total mensual de 583 pernoctes.

El menjador ha distribuït durant el mes 775 racions de berenar, 569 de dinar i el mateix nombre de sopar pels usuaris residents.

La llista d’espera ha experimentat un discret descens respecte del mes de gener, però així i tot encara arriba fins a les 39 persones.

L’Alberg de Manacor és un servei del Consell de Mallorca que gestiona la Fundació Trobada.