dijous, 8 de febrer del 2018

Moviment Alberg de Manacor 2018 (1)

Més de 700 pernoctes y racions de berenar, dinar i sopar a l'Alberg de Manacor el mes passat.

Comença el mes de gener de 2018 superant les 700
pernoctes y racions de berenar, dinar i sopar a l'alberg de Manacor.

Hi ha hagut 11 altes d'usuaris, de les quals 4 han estat de nou ingrés, 3 espanyols i 1 extracomunitari, y la resta ho han estat per reingrés. Al mateix temps hi ha hagit 9 baixes.

Dels nous ingressats, 3 ho han fet directament i 1 ha estat derivat dels serveis d'ESAC de l'Hospital de Manacor.

El promig de pernoctes diàries ha estat de 23,12 usuaris i el total mensual 717.

L'alberg de Manacor es un servei del Consell de Mallorca que, mitjançant contracte administratiu, presta la Fundació Trobada.