dimecres, 1 de novembre del 2023

Nova etapa

Després de quatre licitacions -tres fallides- l'IMAS del Consell de Mallorca adjudica a la Fundació Trobada el Servei d'Alberg per a la Part Forana de Mallorca

Cas insòlit a la història de les licitacions del Consell de Mallorca que s’hagi d’arribar a una quarta licitació per adjudicar un servei, segons manifesten persones acreditades.

La Fundació Trobada ha vingut funcionant in-interrompudament des del mes de maig de 1992 amb el seus propis recursos econòmics, ajudes esporàdiques de voluntaris, donants i simpatitzants fins a l’any 2013 en que es va signar el primer contracte amb l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS).

A l’any 1917 es va signar un nou contracte -sempre com adjudicatària del concurs corresponent- per dos anys, per lo tant, des de l’any 2019 fins avui hi ha hagut quatre anys de pròrrogues del mateix contracte, amb uns inexplicables problemes administratius propis dels pagaments de contractes prorrogats.

No es el lloc aquí per detallar els motius de les licitacions fallides, que, en general, han estat de caire jurídic-administratiu amb criteris excessivament rigoristes, màxim tenint en comte que, a tres de les quatre licitacions, la Fundació Trobada era l’única entitat licitant.

La naturalesa de la licitació i la dotació pressupostària exigia que l’àmbit del concurs fos europeu, el que requeria la publicitat corresponent i altres característiques específiques que distingien aquesta licitació de les anteriors, ocasionant que l’Administració Publica mirés més prim.

Les dotacions d’infraestructura i material necessaris exigides a l’adjudicatària en el contracte actual no són significativament diferents a les que ja es disposava amb anterioritat: en concret dependències per allotjar 25 usuaris/usuàries, cuina, dormitoris, menjador/sala d’estar,  banys, bugaderia, neteja, aigua, electricitat, telèfon, fax, internet, estris de cuina i electrodomèstics adients (microones, cafetera, torradora. . .)

Les novetats més importants es refereixen a la dotació de personal i a l’autonomia de la cuina que abans era un servei diferenciat prestat directament per l’IMAS.

En quanta a la cuina, el contracte dona opció a que el servei pugui ser ofert per un càtering, si bé s'ha de comptar amb les instal·lacions mínimes de preparar berenars i per a la conservació en fred i regeneració menjars calents.

S’ha optat per el servei de càtering signant un contracte amb el servei de càtering de la Fundació Aproscom, entitat que compta amb un equip humà i unes instal·lacions preparades, modernes i a punt per donar resposta a la diversitat culinària que avui es demanda, al mateix temps que  treballa pel seu principal objectiu que és la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual, originant-se així una sinergia entre ambdues entitats signants especialitzades en la protecció de persones vulnerables.

En quant a la dotació de personal, augmenta el 100%, ja que es passa de 5 a 10 treballadors i queda de la següent manera: 1 Director Tècnic, 2 Titulars superiors, 5 monitors amb torns que han cobrir les 24 hores i els set dies de la setmana i 1 Auxiliar de neteja, tots ells a jornada completa i 1 auxiliar de neteja a mitja jornada.

També es dona l’opció a comptar amb el suport de personal voluntari.

El servei d’Alberg de Manacor pertany a la Xarxa d’Inserció Social del Consell de Mallorca, per la qual cosa s’ha de treballar conjuntament en l’Equip Tècnic del servei i l’Equip de Valoració (EV) de l’IMAS per determinar les condicions d’accés, moviments dins la Xarxa, temps d’estada i circuit de casos, aplicant el Pla Individual d’Intervenció (PII).

Comença avui, dia 1 de Novembre de 2023 un nova etapa per a la Fundació Trobada i pel servei d’Alberg per a la Part Forana de Mallorca, i es fa amb la il·lusió pròpia de comptar amb millors recursos humans i econòmics sempre amb l’objectiu de donar el millor servei a les persones mes vulnerables de la societat, els que no tenen sostre, família ni treball.

Desprès de 31 anys al servei de la Part Forana de Mallorca, sembla que La Fundació Trobada amb aquest contracte ha rebut un reconeixement institucional per a la tasca ben feta, els serveis ben prestats, la provada professionalitat dels treballadors, i la encomiable constància del Patronat.

És un moment en que sorgeix un sentiment de gratitud a l’Administració Pública, banca, donants i simpatitzants que han col·laborat a que la Fundació Trobada superés inevitables dificultats i arribés a la inauguració d’aquesta nova etapa.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada