divendres, 22 de març del 2024

Donatiu

El Col·legi de Sant Francesc d'Assis duplica l'expectativa de la recaptació d'aliments i productes de neteja personal a favor de l'Alberg

Dins la  ronda de xerrades per part de la Directora de l’Alberg Noelia Hernández García per distints centres educatius de Manacor sobre les persones en exclusió i/o en risc d’exclusió social, aquest dies passats han estat dedicats al Col·legi de Sant Francesc d'Assis de Manacor i en concret als alumnes de 1er. a 4rt. d'ESO. 

El tema de les xarrades ha estat el mateix de les altres vegades, es a dir, desmuntar els estigmes de les persones sense llar i que resumidament són: ““La majoria tenen problemes d’alcohol”, quan no més són un 20%;  “No estan massa bé del cap”, però l’INE només reconeix que l’11% té problemes de salut mental greu.

“Son vagos i es guanyen la vida mendicant”, i molts d’ells participen en projectes d’Inserció Laboral; “Son persones que no valen saber res de la seva família”, i a vegades han estat abandonats per la família, fills de famílies des-estructurades, maltractats i agredits sexualment.

“És un problema impossible d’evitar”. La Unió Europea assumeix l’objectiu d’erradicar la pobresa i l’exclusió social.

“No se sap molt bé què s’ha de fer”.  A Espanya hi ha 3.360.631 habitatges secundaris, dels quals 3.106.422 estan buits.

Finalment varen parlar dels hàbits que poden ajudar a no arribar a l’exclusió social, posant en pràctica el que està a les nostres mans, es a dir, que es poden fer individualment coses com:  no consumir drogues, tenir relacions sanes, conservar i potenciar els vincles familiars, practicar esport, tenir empatia i no jutjar, donant per suposat l’acompliment de les obligacions com a ciutadà (estudi o treball, respecte, tracte correcte i cordial, etc.)

Es de valorar molt positivament l’alta participació dels estudiants, fent moltes preguntes i obrint debats sobre qüestions morals i socials.

Com a prova de la gran sensibilització que les xerrades han creat a l’alumnat, s’ha produït una recaptació d’aliments i productes de neteja que duplica els 300 quilos projectats a favor de la Fundació Trobada, titular de l’Alberg de Manacor, donatiu que s’agraeix sincera i profundament.

Oportunament anirem publicant les xerrades que es vagin fent als distints col·legis.

L’agraïment per la recaptació s’ha d’estendre també a totes aquelles persones, professors, responsables i organitzadors de les xerrades que tanta acceptació ha tingut fins ara i que confiem que ho seguiran tenint al futur.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada