divendres, 31 de desembre de 2021

Carta als Reis 2022

Feina, família i habitatge són les tres

coses que demanem als Reis

d'Orient per l'any 2022. 

Els qui treballem, els patrons de la Fundació Trobada i els usuaris de l’Alberg de Manacor enguany volem escriure una carta conjunta als Reis d’Orient perquè ens duguin aquelles coses que són molt necessàries pel nostre col·lectiu. 

Estimats Reis d’Orient: 

Convivim amb uns homes i dones que tenen unes mancances que son essencials pel desenvolupament normal de la persona, que inclús a vegades atempten a la pròpia dignitat i de les quals, per circumstàncies que no venen al cas, s’han vist privats i han estat necessitats de residir a aquest alberg de forma conjunta amb 25 persones. 

Tres són les mancances que els han dut a viure aquí: la manca de feina, de família i d’habitatge. I aquestes són les tres coses que us demanem per ells. Però ens preguntareu perquè tenen aquestes mancances i vos contestem. 

  1. Manca de feina  

La casuística es variada: uns han arribat a aquest país de forma irregular i la manca del certificat de residència no les permet signar contractes de treball;  altres son descartats del mercat de treball per la seva edat; la pandèmia i la conseqüent crisi econòmica ha dut una reducció dels llocs de treball inclús de persones qualificades; altres tenen problemes de salut mental i necessiten un tipus de treballs específic; inclús ni ha que encara arrosseguen les conseqüències de la crisi de 2008.    

  1. Manca de família 

Uns tenen la família fora perquè la seva vinguda ha estat per aconseguir un millor nivell de vida del que tenien al seu país; altres en realitat han quedat tot sols per defunció dels seus parents i no tenen ningú que les aculli; altres tenen algú familiar d’enfora però sense possibilitats de poder-ho atendre; ho hem de dir també compareix qualcú amb problemes de sociabilitat i adaptació a les habituals normes de convivència. 

Però hem de dir, en contra del que alguns pensen, que tota persona, sigui que sigui la causa de la seva situació, està en possessió de dignitat humana i pel mateix motiu ha d’esser tractada amb respecte i ajudada com a tal. 

  1. Manca d’habitatge 

Es conseqüència de les dues mancances anteriors. Es veritat que alguns tenen una pensió assistencial, ingrés mínim vital o ajudes similars, però aquestes són tan minses que gairebé no cobreixen el cost del lloguer d’una habitació i no resta per l’alimentació, altres despeses i imprevists. 

Tal volta, estimats Reis d’Orient, ens digueu que són coses, sobre tot feina i habitatge que estan dins les nostres mans i sobre tot en mans de les administracions públiques.  

Idò sí. Teniu raó. I per això vos demanem: 

Que  dugueu dosis d’empatia pels empresaris perquè  habilitin llocs de feina amb menys exigència formativa; als constructors que inverteixin en habitatge social per aquells col·lectius amb baix poder adquisitiu, i que emprenguin projectes socials pels col·lectius mes vulnerables. 

 A les famílies que els hi dugueu paquets de tendresa perquè no deixin al carrer a persones de la seva pròpia sang o al menys els hi ajudin temporalment fins que assoleixin sortir de la seva situació. 

 Als governants du-los un carretada de sensibilitat social: que les lleis que promulguen se'n recordin sempre dels més dèbils, que no es deixin cegar pel neo-liberalisme salvatge i sàpiguen regular les lleis del mercat girant la mirada cap a aquest col·lectiu que es veu privat del més elemental per dur una vida més digna.

A la societat en general fes-los una reflexió que interpel·la: "que ajudin als vulnerables de la societat de la mateixa manera que si els s’hi trobessin –que tot pot esser- , voldrien esser ajudats". 

Ah, una cosa vos volem demanar - i tots hi estem d’acord-: si no podeu dur tot el que us demanem perquè els paquets son molt feixucs, al menys als nins no deixeu de portar-los moltes de juguetes. 

Amb la nostra esperança vos desitgem un feliç 2022.  

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada