dijous, 28 d’octubre de 2021

Ligislació

El Consell de Ministres reforma el Reglament d'Estrangeria per afavorir la integració i facilitar l'accés al treball de menors i ex-tutelats

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, un Reial decret que reforma el Reglament d'Estrangeria, modificant el règim jurídic de menors i ex tutelats per a afavorir la seva integració. La nova normativa, entre altres coses, cerca facilitar-los l'accés al treball. 

Amb la reforma aprovada es posa fi a la situació actual en la qual, de facto, s'impedia la inclusió dels menors no acompanyats i els joves ex tutelats. La normativa actual provoca que molts menors romanguin en irregularitat sobrevinguda en complir els 18 anys, una situació causada per la rigidesa d'aquesta normativa que el Govern modifica ara. 

En concret, la reforma afectarà 15.000 persones, 8.000 d'elles menors migrants no acompanyats i 7.000 joves de 18 a 23 anys. 

"L'objectiu final de la reforma és promoure la inclusió i reduir la vulnerabilitat d'aquestes persones evitant que arribin a la majoria d'edat menors estrangers no acompanyats indocumentats, consolidant que puguin accedir al mercat laboral a partir dels 16 anys (i després de complir 18 anys)", van indicar des del Ministeri. 

En concret, la reforma afectarà 15.000 persones, 8.000 d'elles menors migrants no acompanyats i 7.000 joves de 18 a 23 anys. 

"L'objectiu final de la reforma és promoure la inclusió i reduir la vulnerabilitat d'aquestes persones evitant que arribin a la majoria d'edat menors estrangers no acompanyats indocumentats, consolidant que puguin accedir al mercat laboral a partir dels 16 anys (i després de complir 18 anys)", van indicar des del Ministeri. 

En segon lloc, s'incrementa la vigència de l'autorització inicial d'un a dos anys (homogeneïtzant el termini amb altres normes) i de l'autorització de renovació a tres anys. En tercer lloc, s'eximeix de l'exigència d'acta notarial per a la cèdula d'inscripció i se substitueix per un informe de l'entitat de protecció de menors. Finalment, es consolida que les autoritzacions de residència habilitin per a treballar quan el menor aconsegueixi els 16 anys. 

Amb la modificació dels articles 197 i 198 del Reglament d'Estrangeria, es crea un règim propi per als menors no acompanyats que aconsegueixen la majoria d'edat. Per a aquells que arriben als 18 anys documentats (article 197), s'estableix un règim propi sense referències a residència no lucrativa, la qual cosa afavoreix la continuïtat de l'autorització que tenia com a menor. 

Permís de residència i treball 

En el cas dels menors que arriben als 18 anys sense documentar, es modifica l'article 198 per a establir un nou sistema per a documentar a aquells joves que no ho estan en arribar a la majoria d'edat. Aquests joves accedirien a una autorització per a residir i treballar amb els mateixos requisits esmentats anteriorment. En tots dos casos, tant per als qui hagin arribat a la majoria d'edat documentats com sense documentar, es tindran en compte els informes sobre esforç d'integració, continuïtat d'estudis o formació. 

Finalment, per a aquells joves ex tutelats que tenen ara entre 18 i 23 anys i es troben indocumentats, es posa en marxa un procediment perquè puguin accedir a l'autorització prevista per als menors que arriben sense documentar a la majoria d'edat. D'aquesta manera, s'evita que quedin en irregularitat sobrevinguda i es generin situacions d'exclusió social. El procés d'elaboració d'aquest Reial decret ha comptat amb una important participació de particulars, entitats del tercer sector i comunitats autònomes. Durant el procés de consulta pública es van rebre 122 aportacions, mentre que en el tràmit d'informació i audiència pública va haver-hi altres 15 contribucions. 
  A més, 11 comunitats autònomes van participar activament en els tràmits i van realitzar una valoració positiva de la reforma; d'igual manera, el Consell d'Estat es va referir a aquest canvi normatiu subratllant "la rellevància i l'ambiciós abast de la reforma". Totes aquestes contribucions han ajudat a enriquir el Reial decret aprovat . La reforma aprovada en el Consell de Ministres beneficiarà a unes 15.000 persones aproximadament.
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada