diumenge, 9 de juliol de 2023

Justícia fiscal

Justícia fiscal: lluita contra el frau, progressivitat i suficiència del sistema tributari

Per a la Plataforma per la Justícia Fiscal, la política econòmica ha d'estar orientada a la sostenibilitat del nostre estat del benestar, la defensa dels drets de les persones i la millora de la qualitat de vida de tota la ciutadania. Posem especial èmfasi a reduir tot tipus de desigualtat, exclusió social i discriminació.

Conscients que, sense justícia fiscal, no hi haurà justícia social, estimem necessari garantir un nivell suficient d'ingressos públics, que financin degudament les polítiques de l'estat de benestar (sanitat, educació, pensions, serveis socials), assegurant la progressivitat de les aportacions, és a dir, que aportin proporcionalment més els qui més poden permetre-li-ho per la seva renda o riquesa, alhora que l'harmonització fiscal en el conjunt de territoris.
Per això, davant les eleccions generals del pròxim 23 de juliol, des de la Plataforma per la Justícia Fiscal, reivindiquem tres principis que entenem són assumibles i exigibles per la societat espanyola i sol·licitem la seva inclusió en els programes dels partits polítics que concorren a aquests comicis.

Lluita eficaç contra el frau

El frau fiscal suposa una pèrdua d'aportacions al bé comú. Per això, cal complir la llei contra el frau: realitzant estudis específics sobre on, per què i com hi ha bosses de frau; augmentant la plantilla i els mitjans de l'administració tributària, especialment, els dedicats a la inspecció; i revisant les normes vigents per a reduir i acabar suprimint l'elusió i el frau fiscal.

Més progressivitat tributària

Urgeix transformar l'origen dels recursos fiscals, augmentant la càrrega recaptatòria sobre la riquesa i les rendes de les grans empreses, enfront de les provinents del treball. Per a això, hi ha diferents fórmules: la unificació de tarifes en l'IRPF de treball i capital, l'harmonització dels impostos sobre patrimoni i successions a partir d'un determinat volum, la fixació d'un tipus efectiu mínim de l'impost de societats, i el manteniment de l'impost sobre les grans fortunes i de l'impost als beneficis extraordinaris de les empreses.

Suficiència del sistema tributari

El nostre sistema fiscal ha de permetre aconseguir objectius concrets de lluita contra la pobresa, igualtat d'oportunitats, un estat de benestar de qualitat i universal (incloent el Pilar Europeu de Drets Socials (PEDS)) i una contribució a la cooperació internacional del 0,7% del producte nacional brut per a aconseguir un món més just i sostenible.
Finalment, és imprescindible que a l'impost a les transaccions financeres, conegut popularment com a taxa Tobin, se li doni una major cobertura a Europa i a Espanya, ja que és en l'especulació financera on es concentra el major volum de negoci i frau a nivell mundial.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada