dissabte, 15 de juliol de 2023

Eleccions

“Farem feina en ses persones que son invisibles, en ses persones més vulnerables” (Llorens Galmés Verger, President del Consell de Mallorca)

Dies passats ha estat elegit com a President del Consell de Mallorca D. Llorens Galmés Verger. En els seus discursos de presentació de la candidatura i al de la presa de possessió del càrrec va pronunciar un sèrie de frases que semblaven dirigides, entre altres,  al col·lectiu de persones sense sostre.

Ha començat mostrant-se “conscient de la gran responsabilitat que suposa ser elegit President del Consell de Mallorca: “les meves arrels, la meva vocació de servei públic i el meu amor incondicional per Mallorca seran la meva guia per defensar els interessos de tots el ciutadans d’aquesta illa, per davant de qualsevol altre interès”.

Segueix dient que “vol avançar cap a un món millor, més pròsper, un futur de drets i llibertats. . . . posant en marxa un canvi en les polítiques, però també en les formes, que sia més amable, més eficient, més transparent. . . .”

I més en concret manifesta el Sr. Galmés: “farem feina en ses persones que son invisibles, en ses persones més vulnerables”;  ”es el moment de prendre un nou rumb, toca mirar al futur i construir des del diàleg, el consens i la participació una Mallorca de benestar, d’igualtat d’oportunitats i solidària amb els que més ho necessiten”.

El seu projecte és “un projecte que posa al centre l’individu i cura per a protegir als més vulnerables. . . . . “; “l’eix central de les polítiques del nou govern seran les persones i totes les famílies.” I segueix dient que “lluitarà per una igualtat efectiva entre homes i dones, construint un projecte on hi cab tot el món, sense donar una passa enrere amb els drets dels ciutadans. . . “ i també  “promocionar la igualtat social i impulsar polítiques de conciliació”.

En el capítol de nomenaments el President Galmés ha designat a Guillermo Sánchez com a Conseller de Benestar Social, i posteriorment ha estat designats els directors insulars d'aquest Departament, entre els quals el santamarier Andreu Jaume Castañer és l’actual titular de la Direcció d’Inclusió Social. De 54 anys d’edat,  és Mestre d’Educació Primària i ha estat 28 anys regidor pel Partit Popular de l’Ajuntament de Santa María del Camí.

L’Alberg de Manacor, principal objecte social de la Fundació Trobada, pertany fa deu anys a la xarxa d’entitats que gestiona la Direcció Insular d'Inclusió Social abans mencionada.

Des del Patronat d’aquesta Fundació vagi la sincera felicitació al nou Director Sr. Jaume, desitjant-li molts d’encerts en la seva gestió.Llorens Galmés Verger, President del Consell de Mallorca

Llorens Galmés Verger, President del Consell de MallorcaGuillermo Sánchez, Conseller de Benestar Social


                                      
                                         Andreu Jaume Castañer, Director Insular d'Inclusió Social


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada