dijous, 13 de juny del 2024

La llista d'espera

Els moviments d'altes, baixes i la llista d'espera durant els darrers mesos estan dins la normalitat 

Dies passats s’ha publicat a aquest bloc, com fem cada mes, les xifres del moviment d’altes i baixes qualificant coma a forta la pujada de la llista d’espera per ingressar a l’Alberg de Manacor.

Si s’analitzen les xifres que s’han anant publicant darrerament tant pel que es refereixen a les altes i baixes sempre oscil·len entre 0 i 5 persones cada mes i semblant nombre de places de baixa que s’ocupen de forma immediata.

Es cert que un important nombre de persones usuàries de l’Alberg manquen de la documentació necessària per poder treballar, es a dir, empadronament, permís de residència i contracte de treball, casi sempre per l’entrada al país de forma irregular.

La regularització en aquests casos no es pot iniciar fins que hagin transcorregut tres anys o dos si s’inscriuen al cursos del SOIB a efectes d’assolir l’arrelament necessari, el que suposa que les persones ingressades sense documentació romanen necessàriament a l’Alberg aquests anys sense poder fer altra cosa que treballs puntuals amb retribució en “negre” sense contracte amb els riscos socials i penals que això suposa. Aquesta circumstància minva el desitjable moviment i agilitat d’entrades i sortides del centre.

Pel que afecta a la llista d’espera, la qüestió és mes complexa, per quant la casuística es tan variada com ho són les circumstàncies que envolten a les persones que sol·liciten el servei d’acollida.

Periòdicament es fa un sedàs de les persones inscrites per analitzar el grau de necessitat de cadascuna d’elles. Si, desprès de tres cridades telefòniques a la persona inscrita a la llista, no contesta, es dona de baixa automàticament.

I es pot demanar perquè no contesta?. No es sap en certesa, però possiblement ha trobat una solució alternativa al servei d’alberg; pot haver perdut o canviat el telèfon; pot haver ingressat a un centre especialitzat no adscrit a la xarxa; haver marxat d’aquesta comunicat. En tots els casos l’alberg desconeix en realitat el motiu del seu silenci.

Si aquest sedàs es fa amb una data immediatament anteriors a la en que s’emet la informació del moviment mensual, pot semblar que la llista ha minvat sensiblement i a l’inrevés, si el sedàs s’ha demorat, pot parèixer que la llista s’ha disparat.

En resum i amb tot això, es pot dir sense faltar a la veritat que el moviment d’entrades i sortides de l’Alberg i la llista d’espera es mantén dins el mateixos paràmetres des de fa mesos.

Es de aclarir aquí que el professionals de l’alberg realitzen una tasca minuciosa coordinats amb l’equip de valoració de l’Institut d’Afers Socials (IMAS) del Consell per determinar quina és la persona realment necessitada del servei.

La informació de la situació de cada persona possible usuària és la que dona aquesta mateixa persona i, s’ha pogut comprovar, que no sempre s’ajusta a la realitat de la seva necessitat: diuen que estan a carrer i viuen amb algun familiar o amic amb els quals van alternant les estades; altres dormen a un cotxe; altres a qualque habitatge abandonat i altres realment són al carrer.

El trist és que la majoria d’aquestes persones tenen família que no volen o no poden acollir-los a ca seva, i no ve al cas entrar aquí a valorar el motius pels que no hi caben a ca seva que poden esser molts i molt variats.

Aquest escrit vol donar a entendre l’extensíssima casuística de les persones sense sostre i les enormes dificultats dels treballadors que amb provada professionalitat i equitat apliquen els criteris de selecció de les persones que demanen el servei.

El servei d’Alberg de Manacor disposa de 25 places, 19 homes i 6 dones, que permanentment està al complet i cada plaça que se des-ocupa, s’omple de forma automàtica, però prèviament amb un delicat estudi per esbrinar i triar la persona més necessitada per ocupar el lloc.

La Fundació Trobada lluita cada dia per oferir un servei més humà i acurada atenció i amb total transparència a les persones usuàries. No de bades, han passat més de 10 anys des de que el Consell de Mallorca li va adjudicar per concurs el primer servei d’acollida per a la Part Forana, i li ha continuat adjudicant el servei, darrerament incloent centre de dia a la darrera convocatòria.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada