dimarts, 9 de març de 2021

IMAS

 L'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) incorpora un pla de xoc de 18 milions d'euros per reforçar les polítiques socials

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, i el president del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), Javier de Juan, han presentat el Pla de xoc 2021 IMAS: reforç de les polítiques socials de Mallorca, un pla d'ajudes per a les persones vulnerables de l'illa que es finançarà amb part del romanent que incorpora el Consell al pressupost del IMAS per al 2021 en una primera fase. 

"Des de l'inici de la pandèmia hem reforçat les polítiques socials per a garantir que ningú es quedi enrere. Ara fem una primera activació dels romanents del IMAS i activament un pla de xoc de 18.000.000 € per a reforçar encara més la protecció social i l'atenció a les persones en situacions de vulnerabilitat”.  
Aquest pla d'acció es divideix en dos grans eixos. D'una banda, el que fa referència a les línies de suport als municipis i les entitats del tercer sector i, per un altre, el reforç de l'atenció directa als col·lectius més vulnerables. 

El Pla de xoc 2021 IMAS: reforç de les polítiques socials de Mallorca s'inclou en el canvi de model que duu a terme el IMAS cap a una atenció més individualitzada, centrada en les necessitats de les persones. 

Javier de Juan va explicar que «la primera forma en la qual una persona pot sol·licitar ajuda és a través dels serveis socials municipals i vull tornar a insistir i donar-los les gràcies per tot el treball realitzat durant la pandèmia. Han estat tots en la bretxa i han fet un servei públic molt important per a sostenir aquells col·lectius més vulnerables en aquests moments de pandèmia».

Quant al suport a les entitats que treballen amb col·lectius vulnerables, s'inverteixen 3.300.000 € en diferents accions. En concret, s'incrementen les places d'atenció i complements 
personals concertats amb les entitats de persones amb discapacitat i es dupliquen les dotacions per a les convocatòries anuals de projectes a entitats del tercer sector i les dotacions de les quals treballen amb col·lectius en risc d'exclusió. A més, es llança una convocatòria extraordinària d'ajudes per a fer front a la crisi derivada de la Covidien-19 destinada als bancs d'aliments de Mallorca.. 

El segon eix del pla de xoc té per objecte els serveis i projectes que presta directament el IMAS destinats a reforçar l'atenció específica als col·lectius més vulnerables de Mallorca. En aquest cas, s'estableixen dues línies principals: infraestructures i modernització, i nous programes i atenció personalitzada. 

Des de la Fundació Trobada, titular de l’Alberg de Manacor s’acull amb satisfacció aquest pla de xoc per quant es confia que la xarxa d’albergs del Consell de Mallorca a la qual pertany, sigui beneficiària d’aquestes ajudes, ja que molts del seus usuaris son considerats en risc d’exclusió social.

Cap comentari:

Publica un comentari