dimecres, 7 d’abril de 2021

Moviment Alberg de Manacor 2021 (3)

Sense tot just moviment del mes, torna a pujar-la llista d'espera fins a les 18 persones

No més un jove extracomunitari ha pogut acollir l’Alberg de Manacor aquest mes de març passat. També hi ha hagut dues baixes del centre. 

Segueix idèntica situació a la del mes anterior, que gaire bé no existeix moviment d’altes i baixes, degut a la situació de crisi sanitària i econòmica que pateix el país des de fa més d’un any i la conseqüent cronificació de les estàncies dels usuaris de l'Alberg. 

Hi hagut una mitjana de 21 pernoctes diàries i un total de 844 de total mensual. La diferència de 21 fins a 25 places de que disposa l’alberg es deu a les estàncies d’usuaris que estan hospitalitzats i algunes absències a les quals es reserva la plaça per un temps prèviament determinat.  

Segueix en augment la llista d’espera que a dia 31 del mes passat ha pujat fins a les 18 persones. 

Al mateix període de temps s’han servit 719 racions de berenar dinar i sopar.
Cap comentari:

Publica un comentari