dijous, 29 d’abril de 2021

"Sojorn", nou espai d'acollida

"Sojorn" pretén no només oferir un sostre, sinó la possibilitat de dissenyar un nou estil de vida i de empènyer un món més net, mes just i fratern

Ahir dia 28 s'inaugurà un nou espai d’acollida de persones sense sostre, una nova oferta pels més desfavorits i del que no podem més que estar satisfets per aquest naixement d’un germà en les tasques d’atorgar un sostre als que no en tenen, tal com nosaltres ho fem fa 29 anys, per la qual cosa volem fer arribar la més profunda felicitació.  

Els locals annexes a la Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de Palma foren beneits amb la presència del Bisbe de Mallorca Mons. Sebastià Taltavull 

El promotor Jaume Alemany li ha donat el nom de “Sojorn” i amb motiu de la inauguració ha publicat un escrit a facebook que reproduïm literalment per quant defineix objecte del projecte i ofereix dades sobre la mancança d’habitatge de Baleares: 

“Què és Sojorn? 

“Estar-se en un lloc un cert temps,” així tradueix el diccionari el verb “sojornar”. L’espai d’acollida i d’acompanyament el que pretén és sojornar persones que, degut a unes circumstàncies adverses, necessiten un sostre, un espai on arrecerar-se del vent en contra, talment la barca que s’arrecera per no naufragar mentre dura el temporal. D’aquí el nom de sojorn. 

No és un lloc per estar-s’hi sempre. Vol ser un lloc de pas. Aquí es podrà curar de ferides, recuperar energia, i si cal, trobar acompanyament per a reiniciar la marxa amb nou impuls quan les circumstancies siguin més favorables. 

Dades oficials molt recents mostren que a Balears una de cada 4 llars es ocupada per una sola persona. Suposa que prop de 112.000 persones viuen soles. 

Per altra part, prop de 28.000 llars son compartides per més d’un nucli familiar, perquè una família no pot fer front a les despeses de lloguer. Unes 82000 llars son ocupades per 7 o més persones, i no son precisament famílies nombroses. 

Les crisis no afecten d’igual forma a tots, sempre pateixen més els més vulnerables. Avui es fa del tot necessari i urgent sortir a camí a tantes persones que, perquè partien endarrerits, la crisi els ha anat deixant als marges, o fora del camí. 

No podem deixar que caiguin en les llistes dels exclosos i menys dels descartats que crea de forma sistemàtica i implacable una economia més interessada en el guany que en les persones. 

És responsabilitat de tots imaginar formes de fer front a les conseqüències de la pandèmia que ens afecta, de les institucions publiques i privades, de forma molt especial de les comunitats cristianes i de tots els qui creiem que un món més just i fratern no només és possible, sinó necessari. 

La situació crítica viscuda aquest darrer any ens posa en la pista d’un canvi urgent de plantejaments en quasi tots els àmbits del viure. També, i de forma molt especial en el de l’habitatge, del consum sostenible, de la cura de la natura, i principalment d’un canvi d’actitud que passi de l’individualisme a un plantejament mes comunitari: servei de menjador, neteja de roba, oci compartit, joves que tenen cura dels més vells, etc. 

Per això, Sojorn pretén no només oferir un sostre, sinó la possibilitat de dissenyar un nou estil de vida i de empènyer un món més net, mes just i fratern. 

Des de la Fundació Trobada de Manacor donam al promotor i a la resta de col·laboradors del projecte “Sojorn” la més sincera enhorabona.  Cap comentari:

Publica un comentari